เปิดเทอมสร้างสุข สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน

| |
อ่าน : 2,972

ถือเป็นเรื่องน่าห่วง! ที่ข้อมูลสถิติจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าในแต่ละปีประเทศ ไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 2.5 แสนคน โดยส่วนใหญ่นักดื่มเหล่านี้คือกลุ่มเด็กและเยาวชน ยิ่งไปกว่านั้นพบว่ามีนักดื่มหญิงเพิ่มขึ้นทุกปีไต่ระดับ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557 พุ่งกว่า 6 แสนราย

เปิดเทอมสร้างสุข สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน thaihealth

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สสส. เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านการบูรณาการรณรงค์งดเหล้า ลดอบายมุข ไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปการศึกษาในปี 2558 โดยเน้นการสร้างคุณภาพทางการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ นำร่องในโรงเรียนแกนนำ ใน 4 ภูมิภาค รวม 35 โรงเรียน เตรียมพร้อมขยายผลความสำเร็จไปยังโรงเรียนสังกัดสพฐ.ทั่วประเทศ

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. กล่าวว่า "ครู" ถือเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานชีวิตให้เด็กนักเรียน ให้มีภูมิคุ้มกันจากพิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยหลักการในการรณรงค์ส่งเสริมนั้นจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพกระบวนการบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม แก้ปัญหาได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันถือเป็นสัญญาณที่ดีต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของสพฐ.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการระดมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากเหล้าและบุหรี่ และยาเสพติด ถือเป็นการรักษาและคืนสุขภาพที่ดีแก่เด็ก และเยาวชน ทั้งเป็นการขจัด และลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่ เพื่อประโยชน์สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม