ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

โดย
| |
อ่าน : 3,275

ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 thaihealth

เครือข่ายจิตอาสา ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 22 องค์กร จัดงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 22 องค์กร อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิเพื่อคนไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงาน “งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1” (1st National Conference on Volunteerism) ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “งานอาสาสมัครกับการพัฒนาประเทศ” เปิดพื้นที่การนำเสนอความรู้ (Knowledge),ประสบการณ์ (Experience) และต้นแบบของปฏิบัติการด้านงานอาสาสมัคร (Practice) เชื่อมโยงกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรที่สนับสนุนงานอาสาสมัคร และยกระดับการทำงานขับเคลื่อนด้านอาสาสมัครในประเทศไทยในอนาคต ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 thaihealth

นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน และงานปาฐกถาพิเศษจากวิทยากร 3 ท่าน รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หัวข้อ “กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาการศึกษา” ศ.ดร.นพ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ หัวข้อ “ งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม” และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม”

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม