ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

โดย
| |
อ่าน : 52,486

ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

ปัจจุบันปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์มีมากมายมหาศาล ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้สามารถนำมาทำเป็นงานประดิษฐ์รีไซเคิลให้เด็กๆ ได้อวดฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของเขา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการในอีกหลายๆ ด้าน

ด้วยเหตุนี้ “ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสื่อที่มีลักษณะที่สามารถจับต้องได้

ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

พันเอกสิทธิโชค มุกเตียร์ หรือ “อาจารย์ใบ๋” อดีตนายทหารนักประดิษฐ์ ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการหาวิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ที่มี จึงเกิดไอเดียในการประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กขึ้น โดยเลือกอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ ที่มีใช้ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายมาประยุกต์ใช้

นายทหารนักประดิษฐ์ บอกว่า การเลือกสิ่งประดิษฐ์ให้กับเด็กนั้น จะใช้วิธีวิเคราะห์ รวบรวมทักษะและความรู้ที่ต้องการให้กับเด็กในวัยนั้นๆ เช่นเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยน้ำพุจากวัสดุเหลือใช้ โดยเด็กจะได้ความรู้ในเรื่องเลขพื้นฐาน รูปทรงเรขาคณิต ทฤษฎีมุมพื้นฐานของตรีโกณมิติ จากสิ่งประดิษฐ์น้ำพุ รวมทั้งวิทยาศาสตร์บางเรื่อง เช่น แรงดันน้ำ แรงโน้มถ่วง แสง ทักษะการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหลังจากทำชิ้นงานเสร็จ เด็กจะได้ทั้งความรู้และทักษะดังกล่าว เรามีชิ้นงานที่ใช้วิเคราะห์ขึ้นมาด้วยวิธีนี้หลายชิ้น ทุกชิ้นล้วนเพิ่มทั้งความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และทักษะในหลายๆ สาระความรู้

ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

“อาจารย์ใบ๋” บอกว่า อยากให้ผู้ปกครองใช้เวลาว่างกับเด็กๆ และควรสอนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ เพราะต้องยอมรับว่า เด็กไทยสนใจกันน้อย การทำของเล่นทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่ยาก โดยให้ไปถอดชิ้นส่วนคอมพิเตอร์เก่าเฉพาะส่วนที่เป็นแขนฮาร์ดดิส เพราะเป็นส่วนที่ประกอบด้วยแม่เหล็ก แล้วนำมาต่อเข้ากับถ่านไฟฉาย 1 ก้อน เพียงเท่านี้ก็จะได้ของเล่น หรือตัวการ์ตูนมาประกอบการเล่านิทานได้แล้ว เช่น หุ่นเชิดหนังตะลุง หุ่นกา เครื่องปั่นแสงไฟ มีเสียงเพลงประกอบ น้ำพุดนตรี พร้อมสอดแทรกความรู้เล็กๆ น้อยๆ เช่น ประโยชน์ของอาหารมื้อเช้า เป็นต้น และอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจเข้ามาเรียนรู้จากชมรมฯ เพื่อนำไปประดิษฐ์ทำให้ลูกหลานเล่นได้ หรือจะสอนให้เด็กลองทำด้วยก็ได้ เพราะไม่มีอันตรายแต่อย่างใด โดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อหาแต่อย่างใด

ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

สำหรับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับเด็กๆ จากชิ้นส่วนแขนหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ และชิ้นส่วนจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว ประกอบไปด้วย 1. แม่เหล็กขดลวดLED 2. สร้างสนามแม่เหล็ก 3. ชุดทดลองเปลี่ยนพลังงาน 4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขดลวดเคลื่อนที่ 5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กเคลื่อนที่ 6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้วิทยุ 7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกล่อง CD 8. ไฟฟ้าพลังน้ำ 9. ล้อจักรยานกำเนิดแสง 10. แขนกลตี Xylophone 11. แขนกลตี ระนาด 12. แขนกลตี ตะเล็ง 13. แขนกลตี กลอง 14. แขนกลตี โปงลาง 15. แขนกลเป่าแคน 14 ลำ 16. แขนกลเป่า Harmonium 17. แขนกลเป่าแคน 32 ลำ 18. แขนกลเป่า โหวด 19. แขนกลเป่า melodica 20. แขนกลดีดพิณ 21. แขนกลดีดซึง 22. แขนกลดีดกู่เจิง 23. เครื่องวัดสัญญาณแผ่นดินไหวแบบ broadband 24. เครืองวัดสัญญาณแผ่นดินไหวแบบ Layman 25. เครื่องบันทึกสัญญาณแผ่นดินไหว 3 ปากกา 26. เครื่องบันทึกสัญญาณแผ่นดินไหว 1 ปากกา 27. ลำโพง 28. ไมโครโฟน 29. หนังตะลุงคอมพิวเตอร์ 30. หุ่นขยับปากและลูกตา 31. ตุ๊กตานก 32. ตุ๊กตากลไกช่วยสอน 33. ตุ๊กตา ASEAN 34. กระดิ่งไฟฟ้า 35. ตุ๊กตาไฟฟ้า 36. เขย่ามือตบ 37. รีเลย์ 3 โวลท์ 38. นาฬิกา 39. ทดสอบผสมแสง 40. ขุดสาธิตสร้างคลื่นน้ำ 41. จานรับดาวเทียม 42. จานรับความร้อนพลังแสงอาทิตย์ 43. มอเตอร์ 44. เครื่องทำเสียงก้อง 45. สแกนแสงเลเซอร์ 46. ตุ๊กตาเตะโก 47. มิเตอร์วัดไฟฟ้า 48. น้ำพุดนตรี 49. เครื่องรดน้ำต้นไม้ 50. เครื่องให้อาหารปลา และ51. เครื่องให้อาหารแมว

ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

ประดิษฐ์ของเล่นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ thaihealth

ทั้งนี้ ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ยินดีนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ตัวอย่างของทางชมรมฯ ซึ่งปัจจุบันรวบรวมได้มากกว่า 50 ชนิด ไปจัดแสดงตามโรงเรียนที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและมีนิสัยรักการประดิษฐ์คิดค้น โดยกิจกรรมจะใช้เวลาหนึ่งวัน ซึ่งจะประกอบด้วย การบรรยายประกอบการสาธิต การทดลอง การแสดง และการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สำหรับโรงเรียนที่สนใจให้ทางชมรมไปจัดกิจกรรม กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ Lamsanoon@yahoo.com หรือ Facebook : Sittichoke Muktier

 

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม