เดินหน้าโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้

โดย
| |
อ่าน : 1,902

เดินหน้าโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ thaihealth

กาญจนบุรี เดินหน้าระดมความคิดเห็น 5 ใน 7 เวที ก่อนประกาศแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ของคนในจังหวัด

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี นายสะอาด ทั่งเส้ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงการเดินหน้าระดมความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ว่า ขณะนี้ได้มีการจัดระดมเวทีความคิดเห็นของคนในจังหวัดได้ 5 อำเภอจากทั้งหมด 6 อำเภอแล้ว โดยในเวทีที่ 7 ซึ่งเป็นเวทีสุดท้าย จะมีการนำองค์ความรู้และทิศทางการจัดการเรียนรู้และการศึกษาของคนทั้งจังหวัดมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อจัดเป็นแผนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ของกาญจนบุรีเพื่อใช้บรรจุเป็นแผนงานในปีงบประมาณ 2559 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนงบประมาณ

“ทุกเวทีที่เราลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอนั้น เราอยากให้ประชาชนทุกคนตื่นตัวและช่วยกันลุกขึ้นมาช่วยกันคิดเรื่องโจทย์ในการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีว่า ควรมีทิศทางอย่างไร วันนี้เราจะไม่มีกำแพงที่จะขวางกันการทำงานร่วมกัน นี่เป็นหัวใจในการปฏิรูปการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน พ่อแม่ หน่วยงานราชการ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม วันนี้ไม่ใช่ส่งลูกเข้าโรงเรียนและหันหลังกลับ ฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรต้องมีการบูรณการให้เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว หลังจากนี้นโยบายของรัฐ ต้องไม่ใช่เริ่มจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดการส่วนพื้นที่ในการร่วมสะท้อนมุมมองด้วย ฉะนั้นอบจ.กาญจนบุรีจึงไม่ใช่เพียงหน่วยงานเดียวที่เข้ามาร่วมรับผิดชอบ แต่หมายถึงคนทั้งจังหวัด ส่วนแนวคิดเรื่องสภาการศึกษาเป็นแนวคิดตามนโยบายรัฐบาลนั้นเห็นว่าต้องมีการขับเคลื่อนควบคู่กันไป โดยใช้งบประมาณทั้งคนและทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน โดยไม่ดึงครูออกนอกห้องเป็นสิ่งสำคัญด้วย”

ทั้งนี้ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ อบจ.กาญจนบุรีเตรียมความพร้อมจัดเวทีกลางในการระดมความคิดเห็นของคนทั้งจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน ร่วมด้วยนายกอบจ.กาญจนบุรี และดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สสค. โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม