แรงงานคุณภาพต้องห่างไกลยาเสพติด

โดย
| |
อ่าน : 6,741

แรงงานคุณภาพต้องห่างไกลยาเสพติด thaihealth

วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใช้แรงงานไม่ใช่แค่การเพิ่มค่าจ้าง แต่อีกในมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือ มุมส่วนตัวของกลุ่มคนใช้แรงงานที่ต้องรู้จักอดออมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว มีผู้ใช้แรงงานจำนวนไม่น้อยที่ต้องดับอนาคตของตนเองไปกับเหล้า ยาเสพติดหรือการพนัน

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับโรงงานต้นแบบ บริษัทยางโอตานิ จำกัด และบริษัทโอตานิ เรเดียล จำกัด จัดเสวนาในหัวข้อ "มุ่งสู่คุณภาพชีวิตแรงงาน คือความมั่นคงทั้งนายจ้างและลูกจ้าง....จริงหรือ?" เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2558

นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันกล่าวว่า ต้องยอมรับว่านอกจากเรื่องค่าแรงและสวัสดิการลูกจ้างแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ที่ทั้งสองฝ่ายคือนายจ้างและลูกจ้างต้องให้ความสำคัญ แต่จากการทำงานกับโรงงานในประเด็นปัญหาการพนันเราพบว่า การพนันเป็นปัญหาที่ทำให้มีหนี้สิน ขาดสมาธิในการทำงานจนประสิทธิภาพการทำงานลดลง นำไปสู่ปัญหาครอบครัวกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่

ด้าน นายแสงชัย ลิมปิโชติพงษ์ ผู้บริหารบริษัทยางโอตานิ จำกัดและบริษัทโอตานิ เรเดียล จำกัด กล่าวว่า ที่บริษัทฯได้มีการรณรงค์เรื่องการลด ละ เลิก เหล้า พนัน ยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งการขับขี่ไม่ปลอดภัยเป็นแรงงานคุณภาพต้องห่างไกลยาเสพติด thaihealthเวลานานกว่า 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากว่ากลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว คือตัวพนักงานเอง  หากพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันบริษัทฯจะต้องมีบทลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผลกระทบจากการดื่มของแรงงานที่มักพบ คือ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ นำไปสู่ความขัดแย้งทะเลาะวิวาทในครอบครัว การขาดลามาสาย ซึ่ง สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ดังนั้นการสร้างพื้นที่ สร้างความเข้าใจวิถีชีวิตของแรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

"ยิ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา การรณรงค์ยิ่งให้ผลดีมากขึ้น สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ พนักงานมีความตั้งใจในการทำงาน ไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้มองไปถึงอนาคตข้างหน้าที่จะต้องมีเงินออกหลังวัยเกษียณ มีการพูดคุยกับพนักงานและอยากจะฝากไปถึงวัยแรงงานที่ยังดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ และเล่นการพนันว่า ให้พวกเขามองถึงอนาคตข้างหน้า และตระหนักได้ว่า เงินที่เสียไปกับเรื่องเหล่านี้ สามารถนำมาเป็นเงินเก็บออมให้กับพวกเขาได้ และจะทำให้เขามีเงินเก็บมากยิ่งขึ้น" นายแสงชัย  กล่าว

สำหรับ นายพงษ์พันธ์ ภักดีพานิชย์ พนักงานช่างบริษัทโอตานิ เรเดียลจำกัด ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทั้งการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่มาตั้งแต่วัยรุ่น กล่าวว่า ตนทั้งดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวน ซึ่งในตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กคิดว่าเท่ห์ และเริ่มติดหนักตอนที่ทำงาน หาเงินเองได้แล้ว สูบบุหรี่ถึงวันละ3ซอง ส่วนเหล้าต้องดื่มทุกวัน เงินที่เสียไปไม่เคยรู้ว่า เสียไปเท่าไหร่ รู้แต่ว่าไม่พอใช้ ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ชักหน้าไม่ถึงหลังมาตลอด ช่วงนั้นเป็นอะไรที่เลวร้าย ชีวิตติดลบ

นาย พงษ์พันธ์ กล่าวว่า ส่วนสาเหตุที่ทำให้ตนเองเลิกอบายมุขเหล่านี้ได้คือ ที่บริษัทจัดกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และอื่นๆตนได้เข้าร่วมกิจกรรม สิ่งที่เห็นและเปลี่ยนไปคือ มีเงินเหลือใช้ ไม่เป็นหนี้ใคร มีความสุข ร่างกายแข็งแรง มีเวลาในช่วงเย็นทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวมากขึ้น การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ตนใช้ "ครอบครัว" เป็นแรงจูงใจให้ลด ละ เลิกเหล้าและบุหรี่

และในโอกาสวันแรงงานก็อยากให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมารักษาสุขภาพของตัวเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สำคัญอยากให้ทุกบริษัทแก้ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นายจ้างหรือบริษัทควรมีกฎระเบียบเข้มงวดห้ามดื่มในวันทำงาน และคืนก่อนวันทำงานเพื่อป้องกันการเมาค้างและแรงงานคุณภาพต้องห่างไกลยาเสพติด thaihealthลงโทษผู้ที่ยังมีอาการเมาค้าง มาสาย ขาดงาน และมีมาตรการส่งเสริมผู้เลิกดื่ม เช่น เพิ่มรายได้หรือสวัสดิการหรือร่วมออมเงินกับผู้เลิกดื่ม จะช่วยให้ลดนักดื่มเพิ่มผลิตผลของงานได้

นางสาวสุกัญญา เกิดทิม พนักงานบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า อดีตเซียนพนันที่เล่นชนิดที่ว่า เคยไม่มีเงินติดตัวเลย เล่าประสบการณ์ว่า เล่นพนันครั้งแรกคือ เล่นไพ่กับเพื่อนบ้าน และเล่นน้ำเต้าปูปลา จนถึงไฮโลกับเพื่อนที่ทำงาน เคยเสียเงินสูงสุดถึงหลักหมื่น ผลกระทบที่ตามมาคือ ถูกไล่ออกจากที่ทำงาน เพราะแอบเล่นการพนันในช่วงพักกลางวัน ผลที่ตามมาอีกคือครอบครัวไม่มีเงินใช้ ลูกไม่มีเงินไปเรียนหนังสือ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คิดได้ว่าพ่อเราก็เคยติดการพนันจนหมดตัวมาแล้ว บุหรี่ เหล้า เป็นสิ่งไม่มีดีเรายังเลิกได้ แล้วทำไมเราจะเลิกเล่นการพนันไม่ได้ การพนันทำให้คนหมดตัวเหมือนที่คนโบราณบอกว่า ไฟไหม้เรายังเหลือที่ แต่ติดการพนันเราจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นคือจุดหักเหที่ทำให้เลิกเล่นการพนันได้

"อยากจะฝากไปถึงคนที่ยังเล่นการพนันอยู่ว่า การพนันมันอาจจะทำให้เรามีความสนุก สุขอยู่คนเดียว แต่ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นความทุกข์ของครอบครัว เอาเงินที่จะเล่นการพนัน เอาไปให้ลูกเรียนหนังสือดีกว่า และในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้สิ่งที่อยากฝากบอกคือ ขอให้ผู้ใช้แรงงานลดละเลิกอบายมุข ที่ทำให้เสียทั้งงาน เสียทั้งสุขภาพ เสียทั้งทรัพย์สิน" นางสาวสุกัญญา กล่าว

นายธนากร กล่าวว่า หากสถานประกอบการใดให้ความสำคัญ และกล้าลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง   ผลดีจะเกิดขึ้นกับองค์กรอย่างแน่นอน เราพบว่าหลังการทำงานในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง นายจ้างและลูกจ้างคุยกันมากขึ้น ไว้วางใจกันมากขึ้นช่วยเหลือกันโดยแทบไม่ต้องมีข้อเรียกร้องใดๆ ช่องว่างที่เคยมีระหว่างกันโดยเฉพาะสหภาพแรงงานกับนายจ้างก็แคบลงมาก แต่กว่าที่โรงงานจะฝ่าข้ามมายาคติบางอย่าง จนมองไม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการพิสูจน์ ข้อสำคัญคือความจริงใจที่ต้องมีให้กันแล้วความไว้วางใจจะตามมา ส่วนเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ก็จะทำหน้าที่แค่ไปกระตุ้นและชักชวน เป็นปัจจัยหนุนเสริมสร้างแรงบันดาลใจ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม