สถิติ 10 ปีที่ผ่านมา เด็กไทยอ้วนพุ่งอันดับหนึ่งของโลก

โดย
| |
อ่าน : 13,956

พบสถิติ 10 ปีที่ผ่านมา เด็กไทยอ้วนพุ่งอันดับหนึ่งของโลก แนะปรับพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และลดอัตราการเจ็บป่วย

นายชายกร สินธุสัย นักวิชาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) ผู้จัดการโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน กล่าวว่า จากการที่ไบโอเทค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าส่งผลให้เด็กนักเรียนสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน ซึ่งในปี 2556 ตนได้นำโครงการดังกล่าวมาต่อยอดในโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน โดยขณะนี้ได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 6 เดือนผ่านเครือข่ายโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค พบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะในด้านการบริโภคใน 4 ประเด็น คือ 1. รับประทานผัก ผลไม้ให้มากขึ้น 2. การลดอัตราท้องร่วง อาหารเป็นพิษ 3. นักเรียนได้เคลื่อนไหวแทนการอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวมากขึ้น และ 4. ลดภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินในหมู่นักเรียน

นายชายกร กล่าวต่อไปว่ข้อมูลของกรมอนามัยได้ประมาณการเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทยที่อาจจะเข้าสู่สภาวะเป็นเด็กอ้วนไว้ว่าในปี 2558 เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 คือ เด็ก 5 คนจะมีเด็กอ้วน 1 คน และเด็กวัยเรียน จะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ที่ 1 ใน 10

จากข้อมูลพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตามสถิติอาจสรุปได้ว่าเป็นประเทศที่มีการเพิ่มจำนวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก มีรายงานว่าเฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และเด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของเด็กไทยที่น่าเป็นห่วงถือเป็นวาระสำคัญของประเทศ ที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะโรงเรียนต้องเร่งให้ความรู้แก่เด็ก

 “พฤติกรรมการบริโภคของเด็กส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียน สติปัญญา และคุณภาพพลเมืองในอนาคต โครงการนี้จึงขอเชิญชวนแต่ละโรงเรียนมาร่วมพัฒนากำหนดกลยุทธ์พฤติกรรมด้านการบริโภคของนักเรียนให้เหมาะสม เช่น การมีทักษะเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ การผลิตอาหารได้เองด้วยวิธีการเกษตรเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่า การออกกำลังกาย การกระตุ้นชุมชนรอบตัวให้เห็นความสำคัญ ทั้งนี้ในช่วงกรกฎาคม จะมีกิจกรรมได้เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเครือข่ายเกือบทุกภูมิภาค เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เด็กไทยที่จะเติบโตเป็นเป็นบุคลากรของประเทศในอนาคตรู้จักการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และลดอัตราการเจ็บป่วยที่มีจำนวนสูงขึ้นในปัจจุบัน” ผู้จัดการโครงการนำร่องอาหารปลอดภัย กล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม