ปิดเทอมสร้างสรรค์ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

| |
อ่าน : 4,799

ปิดเทอมสร้างสรรค์ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค thaihealthปิดเทอมสร้างสรรค์ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค thaihealth

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) จับมือกับท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน จัดให้มีกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หวังให้นักเรียนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (PA) ลดภาวะเนือยนิ่ง นั่งเล่นเกมส์ จ้องแต่จอคอมฯ ได้มาเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยใช้จักรยานหรือการเดิน ซึ่งเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

การส่งเสริม และการสร้างกระบวนการนอกห้องเรียนนี้ นอกจากเด็กได้เลือกเรียนตามหลักสูตรในช่วงเวลาเรียนแล้ว การจัดกิจกรรมแบบนี้ก็สามารถส่งเสริมกิจกรรมในช่วงปิดเทอมได้ เพื่อเป็นการลดภาวะนิ่งเฉย สามารถกระตุ้นให้เด็กออกกำลังกาย และมีกิจกรรมทำด้วยการใช้จักรยานสำรวจชุมชน หรือโรงเรียนในรัศมี 1 กม. และนำสิ่งที่ได้จากการสำรวจนี้มาวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลักอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2558

โรงเรียนที่เข้าร่วมมปิดเทอมนี้

(1) โรงเรียนตั้งพิรุห์ธรรม (ชุมชนสกุลทิพย์) เขตทวีวัฒนา กทม. (อบรมฯ 18-19 เมษา 58)

(2) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (อบรมฯ 14-15 พ.ค.58)

(3) โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (อบรมฯ 19-20 พ.ค. 58)

(4) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ. เชียงคำ จ.พะเยา (อบรมฯ 23-24 พ.ค.58)

(5) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม อ.เมือง จ.อุดรธานี (อบรมฯ 28-29 พ.ค.58)

 

 

ที่มา: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม