'นักสร้างสุของค์กร' ตำแหน่งที่องค์กรต้องการ

| |
อ่าน : 8,672

วันก่อนมีโอกาสประชุมร่วมกับ สำนักส่งเสริมสุขภาวะองค์กร สสส. ซึ่งมีการพูดถึง โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การทำงานองค์กรภาครัฐ โดยได้รับทราบข้อมูลจาก ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการสร้างสุขในองค์กรหลายท่าน ที่น่าสนใจหลายประการ

\'นักสร้างสุของค์กร\' ตำแหน่งที่องค์กรต้องการ thaihealth

ประการแรก ทราบว่ากำลังมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงานเพื่อให้ข้าราชการทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ ภาครัฐกำลังมีความตื่นตัวในเรื่องความสุขในการทำงานมากทีเดียว เนื่องจากเทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ คนทำงาน องค์กร และสังคม ทั้งด้านสุขภาพ ที่เกิดจากความเหนื่อยล้า ความเครียด ขณะที่ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตลดลง

สำหรับครอบครัว พบว่า คนต้องออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้นทำให้ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปจากเดิม กิจกรรมและความสัมพันธ์กับสังคมลดน้อยลง ขณะที่ในระดับองค์กร พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานลดลง อัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงานสูงขึ้น มีความผูกพันกับองค์กรน้อยลง และมีผลิตภาพต่ำ

ประการที่สอง ได้ทราบข่าวดีถึงการพัฒนาเพื่อปั้น "นักสร้างนักสร้างสุขในองค์กร" ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันหลายแห่งที่ทำเรื่องการสร้างสุขในองค์กรอย่างจริงจัง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้ทำงานในตำแหน่งนักสร้างสุขในองค์กรเลยทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการก่อตั้ง สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายสร้างสุข เครือข่ายงานทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ มีการทำหลักสูตรผลิตนักสร้างสุขในองค์กร กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

สำหรับที่มาของนักสร้างสุขในองค์กร ดร.ศิริเชษฐ์ ซึ่งขับเคลื่อนเรื่องการสร้างสุขในองค์กรภาครัฐมาหลายปี ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า เริ่มมี เรียกตำแหน่งนี้มากว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งพัฒนามาจากการทำงานสร้างสุข โดยคนที่มาเป็นนักสร้างสุข ส่วนใหญ่จะมาจากส่วนงานบุคคล หรืองานจิตอาสา งานอบรม ในส่วนภาครัฐอาจจะมาจากส่วนกองงาน เจ้าหน้าที่ด้านบุคลากร ที่มาช่วยทำกิจกรรม หรือประสานงานเพื่อสานสุขในองค์กร จึงมีการเรียกคนที่มาทำงานด้านนี้ และเรียกต่อๆ กันมาว่า นักสร้างสุขในองค์กร

ทั้งนี้ในระยะหลัง เมื่อมีการแต่งตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาอย่างจริงจัง ก็มีการพูดถึงการพัฒนาทักษะ ความรู้ที่จำเป็น สำหรับนักสร้างสุขใน องค์กร อาทิ ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างสุข ความเข้าใจใน Happy8 การมีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถนำโมเดลความสุขเข้าไปใช้ในองค์กร ซึ่งความคาดหวังสำหรับนักสร้างสุขในองค์กร คือ สามารถนำโมเดลความสุขไปใช้เปลี่ยนแปลงตนเอง มีทักษะชีวิต และสามารถถ่ายทอด ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา หรือ นำภารกิจสร้างสุขในองค์กรได้

จะว่าไปแล้ว จากการที่ปัจจุบันการบริหารงานบุคคลยุคใหม่ ไม่ได้มองในเรื่องการเสริมสร้างทักษะการทำงานให้บุคลากร เพียงอย่างเดียว แต่จะมองเรื่องการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน การมีนักสร้างสุขในองค์กร ที่มีความเข้าใจคนอย่างลึกซึ้ง มีเป้าหมาย และมีภารกิจที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อสร้างสุขให้คนในองค์กร จะช่วยแบ่งเบา ทั้งงานพัฒนาบุคคล และงานของผู้บริหาร ด้วยเพราะหากคนทำงานมีทักษะใน การดูแลสุขภาพ ดูแลการใช้จ่าย ดูแลครอบครัว ดูแลสังคม ได้ดีแล้ว ปัญหาหนี้สินพนักงาน ปัญหาพนักงานลาหยุดเพราะปัญหาครอบครัว รวมไปถึงปัญหาบกพร่องในการทำงานก็จะลดน้อยลงประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

"การมีนักสร้างสุขในองค์กร ที่มีความเข้าใจคนอย่างลึกซึ้ง การทำงานเพื่อสร้างสุขให้คน ในองค์กร จะช่วยแบ่งเบา ทั้งงานพัฒนาบุคคล และงานของผู้บริหาร"

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม