หนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ เสริมสุขภาพเด็กไทย

| |
อ่าน : 3,633

กรมอนามัยเผยสาเหตุเด็กไทย อ้วน เตี้ย ผอม พร้อมหนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ ช่วยลดปัญหา

หนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ เสริมสุขภาพเด็กไทย thaihealth

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมได้เฝ้าระวังติดตามสุขภาพเด็กไทย โดยสำรวจนักเรียนอายุ 6-12 ปี 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด ในปี2555 พบมีเด็กอ้วน 187,000 คน (ร้อยละ 12.5) เตี้ย 254,620 คน (ร้อยละ 17) ผอม 99,112 คน ซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพเด็กสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโภชนาการไม่ถูกต้อง ขาดออกกำลังกาย จึงเฝ้าระวังและสนับสนุนการบริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ที่ผ่านมาได้ผลักดันนโยบายร่วมกับภาคีเครือข่ายจนสำเร็จระดับหนึ่ง รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โดยจัดทำคู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินซึ่งจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจัดการด้านอาหารโภชนาการสุขภาพนักเรียนครบวงจร โดยนำไปใช้ในโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 544 แห่ง เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป้าหมายคือ ไทยอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 ผอมไม่เกินร้อยละ 7 เตี้ยไม่เกินร้อยละ 5

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาะประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม