หนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ เสริมสุขภาพเด็กไทย

| |
อ่าน : 2,935

กรมอนามัยเผยสาเหตุเด็กไทย อ้วน เตี้ย ผอม พร้อมหนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ ช่วยลดปัญหา

หนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ เสริมสุขภาพเด็กไทย thaihealth

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมได้เฝ้าระวังติดตามสุขภาพเด็กไทย โดยสำรวจนักเรียนอายุ 6-12 ปี 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด ในปี2555 พบมีเด็กอ้วน 187,000 คน (ร้อยละ 12.5) เตี้ย 254,620 คน (ร้อยละ 17) ผอม 99,112 คน ซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพเด็กสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโภชนาการไม่ถูกต้อง ขาดออกกำลังกาย จึงเฝ้าระวังและสนับสนุนการบริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ที่ผ่านมาได้ผลักดันนโยบายร่วมกับภาคีเครือข่ายจนสำเร็จระดับหนึ่ง รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โดยจัดทำคู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินซึ่งจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจัดการด้านอาหารโภชนาการสุขภาพนักเรียนครบวงจร โดยนำไปใช้ในโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 544 แห่ง เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป้าหมายคือ ไทยอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 ผอมไม่เกินร้อยละ 7 เตี้ยไม่เกินร้อยละ 5

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาะประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม