เครือข่ายยุวทัศน์ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

| |
อ่าน : 2,780

เมื่อวันที่ 18-19 เม.ย. ที่ผ่านมา เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแกนนำเยาวชนและวิทยากรในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่” ณ โรงแรมอารมณ์ดี รีสอร์ท แอนด์สปา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

เครือข่ายยุวทัศน์ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ thaihealth

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเครือข่ายยุวทัศน์ จำนวน ๒๘ คน จาก กรุงเทพฯ สระบุรี มุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงานฯ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เยาวชนกับการปฏิรูปประเทศ” พร้อมกับ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บุหรี่และความสำคัญกฎหมายควบคุมบุหรี่” โดย นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย กรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

ในการอบรมครั้งนี้น้อง ๆ ยังได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้าน “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ” โดยนางชมพูนุช วงษ์ไพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และ มีได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง “ความเป็นผู้นำ กับทิศทางขับเคลื่อนนโยบาย” โดยนายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมานคร

กิจกรรมที่เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ ได้แก่ การเปิดตัวแถลงข่าววารสาร คิดส์ดี ฉบับปลอดบุหรี่ ซึ่งจะตีแผ่ความจริง ข้อเท็จจริง เรื่อง(ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ที่ปกป้องลูกหลานไทยจากบริษัทบุหรี่ รวมถึง มีการอบรมนักเรียนแกนนำเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ โดยใช้กลยุทธ Talk Shows ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่าง (ร่าง)พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่อีกด้วย

 

 

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม