ตั้งเป้าลด“มาลาเรีย”แถบชายแดน

โดย
| |
อ่าน : 4,192

ตั้งเป้าลด“โรคมาลาเรีย”แถบชายแดน thaihealth

กรมควบคุมโรคเผน "มาลาเรีย" ดื้อยาพบเพียง 10% ระบุยังควบคุมได้ เน้นรับยาอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังยาปลอมตามแนวชายแดน เผยสถานการณ์การติดเชื้อลดลงจากปีก่อน

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) แถลงข่าวเนื่องในวันมาลาเรียโลก ประจำปี 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เม.ย.ของทุกปี ว่า โรคมาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศภูมิภาคเขตร้อน โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งที่ผ่านมากำหนดนโยบายร่วมกันเพื่อกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในปี 2573 สำหรับประเทศไทย ตั้งเป้าให้ปลอดจากไข้มาลาเรียในปี 2567 โดยจัดทำแผนดำเนินการใน 968 อำเภอ เพื่อกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรีย เช่น การพัฒนาบุคลากร การใช้ยาจากการวิจัยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในการรักษามาลาเรียดื้อยา เพิ่มการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และคุณภาพการตรวจวินิจฉัย เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค การควบคุมยุงพาหะ เป็นต้น

นพ.โสภณ กล่าวว่า สถานการณ์โรคมาลาเรียในไทย พบว่า ปี 2557 พบผู้ป่วย 31,173 ราย เสียชีวิต 38 ราย สำหรับปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 8 เม.ย. พบผู้ป่วย 2,898 ราย ลดลงจากปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 17.65 ส่วนระดับจังหวัด พบว่า อุบลราชธานีมีการป่วยสูงสุด 1,105 ราย อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง แต่การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร และการดื้อยา ที่จะส่งผลต่อการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย จึงจำเป็นต้องเน้นมาตรการควบคุมยุงพาหะหรือลดการสัมผัสยุงพาหะ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดี คร. กล่าวว่า การกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา สิ่งสำคัญคือ ต้องติดตามผู้ป่วยให้รับยาอย่างต่อเนื่อง อย่าขาดยา ประกอบกับต้องเฝ้าระวังเรื่องยาปลอมที่มีการระบาดในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งตรงนี้ต้องประสานทั้งสองฝั่งให้ช่วยกันดูแล แต่โดยภาพรวมจากข้อมูลที่ผ่านมา ปัญหาเชื้อดื้อยาหากนับเป็นเคสผู้ป่วยพบไม่ถึงร้อยละ 10 ซึ่งถือว่ายังควบคุมได้ และยาปัจจุบันก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ที่พบการดื้อยาจะกระจายใน 6 จังหวัด มีตาก กาญจนบุรี ระนอง ตราด สุรินทร์ และศรีษะเกษ

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม