หลัก 4 อ.แก้ปัญหาสุขภาวะ“สามเณร”

โดย
| |
อ่าน : 6,423

หลัก 4 อ.แก้ปัญหาสุขภาวะ“สามเณร” thaihealth

“ไบโอเทค” เผยใช้หลัก 4 อ.แก้ปัญหาสุขภาวะ “สามเณร” ได้ผล ลดปริมาณสารพิษในเลือด ช่วยให้สามเณรแข็งแรง แถมกระตุ้นชาวบ้านลดการใช้สารเคมี

น.ส.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะผู้จัดการโครงการ (นำร่อง) สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ส่งเสริมสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ตนจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายด้านสุขภาพ เช่น มูลนิธิ รพ.สวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สานต่อแนวพระราชดำริ สำรวจพฤติกรรมของกลุ่มสามเณรในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเมื่อปี 2556 ได้ทำการตรวจสารพิษในเลือดสามเณรกลุ่มตัวอย่าง ยังพบสารพิษเกินระดับมาตรฐาน สันนิษฐานว่า มาจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน ส่งผลให้มีร่างกายที่ไม่แข็งแรง ไม่สมส่วนจากการไม่ออกกำลังกาย และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

ดังนั้น โครงการจึงเร่งส่งเสริมให้สามเณรมีสุขภาวะที่ดีขึ้นใน 4 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม หรือ “4 อ.” ได้แก่ 1. ด้านอาหารที่เน้นให้สามเณรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน 2. ออกกำลังกาย สนับสนุนให้สามเณรได้ออกกำลังกายตามความเหมาะสม 3. ด้านอากาศที่เน้นความสะอาดรอบกุฏิ และ 4. ด้านอารมณ์ด้วยการฝึกสมาธิ ทั้งนี้ ในช่วง 18 เดือนนับแต่ปลายปี 2556 ถึง เม.ย. 2558 พบว่า กลุ่มสามเณรให้ความสนใจกับสุขภาวะมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มญาติโยมเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพถวายพระสงฆ์ การทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในชุมชน ส่งผลให้สามเณรที่มีสารพิษปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณที่ลดลงตามลำดับ

“เมื่อเร็วๆ นี้ได้นำสรุปผลงานของกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ 8 แห่งมาจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้สามเณร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือให้เห็นความสำคัญของสุขภาพ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เห็นปัญหาของการใช้สารเคมีในการปลูกพืชและผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนหรือผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตาม ดิฉันจะสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้สามเณรมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะสามเณรเปรียบเหมือนศาสนทายาทที่จะมาสืบต่อพระพุทธศาสนาในอนาคต” ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม