หลัก 4 อ.แก้ปัญหาสุขภาวะ“สามเณร”

โดย
| |
อ่าน : 4,904

หลัก 4 อ.แก้ปัญหาสุขภาวะ“สามเณร” thaihealth

“ไบโอเทค” เผยใช้หลัก 4 อ.แก้ปัญหาสุขภาวะ “สามเณร” ได้ผล ลดปริมาณสารพิษในเลือด ช่วยให้สามเณรแข็งแรง แถมกระตุ้นชาวบ้านลดการใช้สารเคมี

น.ส.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในฐานะผู้จัดการโครงการ (นำร่อง) สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ส่งเสริมสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ตนจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายด้านสุขภาพ เช่น มูลนิธิ รพ.สวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สานต่อแนวพระราชดำริ สำรวจพฤติกรรมของกลุ่มสามเณรในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเมื่อปี 2556 ได้ทำการตรวจสารพิษในเลือดสามเณรกลุ่มตัวอย่าง ยังพบสารพิษเกินระดับมาตรฐาน สันนิษฐานว่า มาจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน ส่งผลให้มีร่างกายที่ไม่แข็งแรง ไม่สมส่วนจากการไม่ออกกำลังกาย และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

ดังนั้น โครงการจึงเร่งส่งเสริมให้สามเณรมีสุขภาวะที่ดีขึ้นใน 4 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม หรือ “4 อ.” ได้แก่ 1. ด้านอาหารที่เน้นให้สามเณรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน 2. ออกกำลังกาย สนับสนุนให้สามเณรได้ออกกำลังกายตามความเหมาะสม 3. ด้านอากาศที่เน้นความสะอาดรอบกุฏิ และ 4. ด้านอารมณ์ด้วยการฝึกสมาธิ ทั้งนี้ ในช่วง 18 เดือนนับแต่ปลายปี 2556 ถึง เม.ย. 2558 พบว่า กลุ่มสามเณรให้ความสนใจกับสุขภาวะมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มญาติโยมเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพถวายพระสงฆ์ การทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในชุมชน ส่งผลให้สามเณรที่มีสารพิษปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณที่ลดลงตามลำดับ

“เมื่อเร็วๆ นี้ได้นำสรุปผลงานของกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ 8 แห่งมาจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้สามเณร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือให้เห็นความสำคัญของสุขภาพ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เห็นปัญหาของการใช้สารเคมีในการปลูกพืชและผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนหรือผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตาม ดิฉันจะสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้สามเณรมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะสามเณรเปรียบเหมือนศาสนทายาทที่จะมาสืบต่อพระพุทธศาสนาในอนาคต” ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา : เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ค่ายบุรฉัตร  บ้านน้ำคำ  วัดต้นแบบ  ผู้โดยสาร  ศวส.  โรคข้ออักเสบรูมานอยด์  น้ำท่วม บ้านน็อกดาวน์ ชุมชน พัฒนาชุมชน พักอาศัย  ปรับตัว ปรับใจ  เพิ่มภูมิคุ้มกัน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  จักรยานเพื่อสุขภาพ  ไซนัสอักเสบ  พันธ์พืช  วิตามินในผักผลไม้  อัตลักษณ์ของชาวไทยเบิ้ง  กาำรบำบัด  ผนึกกำลังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  การดูแลเท้า  ศิลปินท้องถิ่น  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม