นำ '4อ.'แก้ปัญหาสุขภาวะสามเณร

โดย
| |
อ่าน : 5,305

นำ \'4อ.\'แก้ปัญหาสุขภาวะสามเณร thaihealth

สสส. ร่วมส่งเสริมสามเณรในพื้นที่ภาคเหนือให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบส่วนหนึ่งไม่ผ่านระดับมาตรฐาน  ซึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน และไม่ได้ออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) ในฐานะผู้จัดการโครงการ (นำร่อง) สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริส่งเสริมสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายด้านสุขภาพ อาทิ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สานต่อแนวพระราชดำริ โดยเริ่มสำรวจพฤติกรรมของสามเณรในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา รวม  8 โรงเรียน ตั้งแต่ปลายปี 2556

จากการสำรวจด้วยการตรวจสารพิษในเลือด พบว่าสามเณรกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งมีสารพิษเกินระดับมาตรฐาน  ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สมส่วน และยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจด้วย

น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวต่อไป จากผลการตรวจร่างกายดังกล่าว ทางโครงการได้เร่งส่งเสริมสามเณรให้มีสุขภาวะที่ดีด้วย "4 อ." ได้แก่ 1. อาหาร คือ เน้นให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน  2. ออกกำลังกาย คือ สนับสนุนให้สามเณรออกกำลังกายตามความเหมาะสมของสมณสารูป 3. อากาศ ที่เน้นความสะอาดรอบกุฏิ และ 4. อารมณ์ ด้วยการฝึกสมาธิ ซึ่งจากการดำเนินการเป็นเวลา 18 เดือนตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2558 พบว่า สามเณรให้ความสนใจกับสุขภาวะมากขึ้น ญาติโยมก็เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพถวายพระ-เณร มีการทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในชุมชน ส่งผลให้สามเณรที่เคยตรวจพบสารพิษปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณลดลงตามลำดับ.

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม