นำ '4อ.'แก้ปัญหาสุขภาวะสามเณร

โดย
| |
อ่าน : 4,441

นำ \'4อ.\'แก้ปัญหาสุขภาวะสามเณร thaihealth

สสส. ร่วมส่งเสริมสามเณรในพื้นที่ภาคเหนือให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบส่วนหนึ่งไม่ผ่านระดับมาตรฐาน  ซึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน และไม่ได้ออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) ในฐานะผู้จัดการโครงการ (นำร่อง) สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริส่งเสริมสามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายด้านสุขภาพ อาทิ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สานต่อแนวพระราชดำริ โดยเริ่มสำรวจพฤติกรรมของสามเณรในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา รวม  8 โรงเรียน ตั้งแต่ปลายปี 2556

จากการสำรวจด้วยการตรวจสารพิษในเลือด พบว่าสามเณรกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งมีสารพิษเกินระดับมาตรฐาน  ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สมส่วน และยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจด้วย

น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวต่อไป จากผลการตรวจร่างกายดังกล่าว ทางโครงการได้เร่งส่งเสริมสามเณรให้มีสุขภาวะที่ดีด้วย "4 อ." ได้แก่ 1. อาหาร คือ เน้นให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน  2. ออกกำลังกาย คือ สนับสนุนให้สามเณรออกกำลังกายตามความเหมาะสมของสมณสารูป 3. อากาศ ที่เน้นความสะอาดรอบกุฏิ และ 4. อารมณ์ ด้วยการฝึกสมาธิ ซึ่งจากการดำเนินการเป็นเวลา 18 เดือนตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2558 พบว่า สามเณรให้ความสนใจกับสุขภาวะมากขึ้น ญาติโยมก็เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพถวายพระ-เณร มีการทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในชุมชน ส่งผลให้สามเณรที่เคยตรวจพบสารพิษปนเปื้อนในเลือดมีปริมาณลดลงตามลำดับ.

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม