ปั่นเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ"

| |
อ่าน : 5,501

ร่วมปั่นจักรยาน"ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง

 ปั่นเฉลิมพระเกียรติ

สคอ.- จ.สุพรรณบุรี - รพ.ศิริราช และ ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง"  รงค์สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 ระยะทาง 109กิโลเมตร  จากสุพรรณบุรี - รพ.ศิริราช พร้อมนำรายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นผู้ประพฤติตนใช้รถใช้ถนนที่ดี  จำนวน 9,999 รายชื่อและทางออนไลน์ จำนวน 89,574 รายชื่อ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ  ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 
                
ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์  จองพานิช   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานและนำถวายพระพรและถวายคำปฏิญาณตนพร้อมปล่อยขบวนรถจักรยาน ในงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยกิโล ร้อยดวงใจ ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง"  จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช  -  จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่าย  เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และกระตุ้นเตือนจิตสำนึก  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558  ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ประชาชนและเครือข่ายจักรยานในจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000  คน         
 
ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์  กล่าวว่า จากนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปถ.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน  ตลอดจนการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนเข้ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง สำหรับจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ที่จะรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย กระตุ้นเตือนจิตสำนึกความปลอดภัย  เพื่อลดความเสี่ยง ลดการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้เหลือน้อยที่สุด
 
นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวว่า  กิจกรรมครั้งนี้เป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกการขับขี่ความปลอดภัยโดยใช้การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยได้กำหนดระยะทางปั่นเป็น 2 แบบ คือ ปั่นแบบระยะสั้น  10 กิโลเมตร  เริ่มจากศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสิ้นสุดที่โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  และปั่นแบบระยะทางไกล คือ จากศูนย์ราชการสุพรรณบุรีถึงโรงพยาบาลศิริราช  ใช้เส้นทางหลักหมายเลข 340    ซึ่งจะแวะตามจุดต่างๆเพื่อร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางที่ผ่าน  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล  อ.บางซ้ายจ.พระนครศรีอยุธยา-ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรีและบริเวณแยกไฟฉาย -พุทธมณฑล ชุมชนบางกอกน้อย  กทม. และสิ้นสุดที่โรงพยาบาลศิริราช ตามลำดับ รวมระยะทาง 109 กิโลเมตร
 
ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง จะรอให้การต้อนรับขบวนนักปั่น ณ ศาลาศิริราช 100  ปี  นำโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ. นพ. นริศ กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ  ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมถวายพระพรและนำรายชื่อของผู้ลงนามถวายคำปฏิญาณตนขับขี่ปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตน 3 ข้อ คือ 1. จะสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์  2. จะขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 3.จะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ที่ลงด้วยลายมือชื่อ จำนวน 9,999 รายชื่อและผ่านทางออนไลน์ จำนวน  89,574 รายชื่อ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ  ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน   

 

 

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม