อย.เร่งแก้ปัญหาคนไทยขาดไอโอดีน

| |
อ่าน : 3,016

เลขา อย. เผยเร่งแก้ไขการขาดสารไอโอดีนในคนไทย ตามแนวพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพฯ

อย.เร่งแก้ปัญหาคนไทยขาดไอโอดีน thaihealth

แฟ้มภาพ

น.พ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า จากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่องการขาดสารไอโอดีน และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ทาง อย. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2554 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกลือบริโภค กำหนดให้มีปริมาณสารไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มก./กก. และไม่เกิน 40 มก./กก. พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 100 เครื่อง ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อช่วยพัฒนาการผลิตเกลือบริโภคให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการติดตั้งเครื่องผสม มีกำลังการผลิตเกลือบริโภค 84,519 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของกำลังการผลิตเกลือบริโภคของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง พร้อมทั้งอบรมการผลิตเกลือบริโภคด้วยเครื่องผสมเกลือบริโภค การบำรุงรักษาเครื่องผสมเกลือบริโภค จากการประเมินและติดตามการผลิตเกลือบริโภคภายหลังได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 1 ปี พบว่าเกลือบริโภค มีปริมาณไอโอดีนผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ อย. ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนสารโพแทสเซียมไอโอเดตให้กับผู้ประกอบการเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนทั่วประเทศ จำนวน 7,614 กิโลกรัม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสารโพแทสเซียมไอโอเดตและผลิตผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม