อย.เร่งแก้ปัญหาคนไทยขาดไอโอดีน

| |
อ่าน : 2,606

เลขา อย. เผยเร่งแก้ไขการขาดสารไอโอดีนในคนไทย ตามแนวพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพฯ

อย.เร่งแก้ปัญหาคนไทยขาดไอโอดีน thaihealth

แฟ้มภาพ

น.พ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่า จากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่องการขาดสารไอโอดีน และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ทาง อย. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2554 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกลือบริโภค กำหนดให้มีปริมาณสารไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มก./กก. และไม่เกิน 40 มก./กก. พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 100 เครื่อง ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อช่วยพัฒนาการผลิตเกลือบริโภคให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการติดตั้งเครื่องผสม มีกำลังการผลิตเกลือบริโภค 84,519 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของกำลังการผลิตเกลือบริโภคของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง พร้อมทั้งอบรมการผลิตเกลือบริโภคด้วยเครื่องผสมเกลือบริโภค การบำรุงรักษาเครื่องผสมเกลือบริโภค จากการประเมินและติดตามการผลิตเกลือบริโภคภายหลังได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 1 ปี พบว่าเกลือบริโภค มีปริมาณไอโอดีนผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100

นอกจากนี้ อย. ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนสารโพแทสเซียมไอโอเดตให้กับผู้ประกอบการเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนทั่วประเทศ จำนวน 7,614 กิโลกรัม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสารโพแทสเซียมไอโอเดตและผลิตผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม