“ตำบลฟันดี” แก้ปัญหาเด็กไทยฟันผุ

| |
อ่าน : 9,241

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “มหกรรมตำบลฟันดี”เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและระบบบริการทันตสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ หวังแก้ปัญหาเด็กฟันผุ

นายแพทย์ธีรพล  โตพันยานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2556 “มหกรรมตำบลฟันดี” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร ว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนไทยในทุกกลุ่มวัยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขณะที่การเข้าถึงบริการยังมีข้อจำกัด สุขภาพช่องปากที่ดีมีผลต่อระบบร่างกายของทุกคนและทุกวัย  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัยจะมีผลต่อพัฒนาการสมวัย หากป้องกันปัญหาโรคฟันผุและเหงือกอักเสบในวัยเด็กได้ โอกาสที่จะเกิดปัญหาของโรคในช่องปากในวัยที่สูงขึ้นน่าจะลดลง ซึ่งสาเหตุของโรคในช่องปากประเด็นหลักมาจากขาดการทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอและจากพฤติกรรมการบริโภคที่มีสิ่งจูงใจจากการโฆษณาทางสื่อต่างๆ การแก้ปัญหาให้ได้ผล จึงต้องขยายขอบเขตการทำงานโดยบูรณาการร่วมกับงานสุขภาพอื่นๆอย่างเป็นองค์รวม

นายแพทย์ธีรพล กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานในกลุ่มผู้สูงวัย โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กวัยเรียน ลดการบริโภคหวาน (น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ) ของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อีกทั้งดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้กองทุนทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยใช้มาตรการสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมตั้งแต่เด็ก ภายใต้ชื่อโครงการ “ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก” และมุ่งเน้นพัฒนากลไกการเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ รวมถึงจัดการความรู้เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนในระดับตำบล ภายใต้แนวคิด “ตำบลฟันดี”

นายแพทย์ธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยโดยกรมอนามัยล่าสุด ปี 2555  พบว่า เด็กวัยเรียนมีปัญหาโรคฟันผุอยู่มาก โดยพบเด็กอายุ 12 ปี หรือประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์เกิดโรคฟันผุถึงร้อยละ 52.3 ซึ่งปัญหาฟันผุในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค ของเด็กที่นิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็ก ยังก่อให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งมีผลต่อน้ำหนัก การเจริญเติบโต และบุคลิกภาพของเด็ก ที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อการเรียน ทำให้เด็กหยุดเรียน และปัญหาฟันผุซึ่งนำไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็กยังอาจสะสมจนกลายเป็นการสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา

“การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีวิชาการระดับชาติให้แก่ทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพช่องปากให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ได้นำเสนอผลงานหรือโครงการนวัตกรรมระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเกิดความตระหนัก และมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

 

ที่มา : กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมอนามัย

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม