เดินหน้าป้องกันโรคจากการทำงาน

| |
อ่าน : 5,138

เดินหน้าป้องกันโรคจากการทำงาน

เดินหน้าป้องกันโรคจากการทำงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีประชากรในวัยทำงาน อายุระหว่าง 16-60 ปี ประมาณ 36 ล้านคน พบว่าส่วนหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจากการทำงาน เช่น การทำงาน ในสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐาน มลภาวะ สารเคมี สารพิษต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการดูแลความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย จึงถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งจากการที่โรงนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถแท็กซี่กว่า 5,000 ราย ในโครงการสุขภาพดี แท็กซี่ไทย พบว่า ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โดยโรคประจำตัวที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ปัญหาทางสายตา และเบาหวาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุบนท้องถนน  นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพของผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 60 ของประเทศ พบอัตรา การป่วยจากการได้รับสารเคมีจากยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืช ซึ่งจากสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2555 ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1,509 ราย มีอัตราป่วย 2.35 ต่อประชากรแสนคน

ทั้งนี้อันตรายจากสารเคมีทำให้เกิดอาการแพ้พิษสารเคมีและสะสมในร่างกายก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมา อาจเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง พบอาการป่วยตั้งแต่เล็กน้อยจนรุนแรงถึงเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ความเป็นพิษ ปริมาณสารเคมีและระยะเวลาที่ได้รับ โดยสารพิษจะเข้าสู่ร่างกายทางการสัมผัส การสูดดม หรือปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม ซึ่งสารเคมีจากยาฆ่าแมลง และยากำจัดศัตรูพืชกลุ่มออการ์โนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต มีพิษเฉียบพลัน ทำให้เกิดการกระตุ้นปลายประสาทอย่างรุนแรง และเสียชีวิตได้ง่าย อาการอื่นๆ ที่พบ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน น้ำตาไหล เหงื่อออก หลอดลมเกร็ง หายใจลำบาก กล้ามเนื้อกระตุก มีเสมหะมาก เป็นต้น ดังนั้นกลุ่มอาชีพคนขับรถสาธารณะและเกษตรกรควรใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งนี้กลุ่มคนขับรถสาธารณะ ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด งดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการวูบได้ กรณีที่ต้องขับรถช่วงกลางวันที่มีอากาศร้อนจัด ให้ดื่มน้ำมาก ๆ จะช่วยปรับอุณภูมิร่างกายให้สมดุลได้

สำหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกร ควรอ่านฉลากให้เข้าใจถึงวิธีใช้การสารเคมีต่าง ๆ ไม่ควรใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่ชำรุด ซึ่งอาจมีการรั่วซึมเปื้อนเสื้อผ้าได้ ควรสวมเสื้อ หมวก แว่นตา ถุงมือ หน้ากากให้มิดชิดทั้งก่อนและในขณะพ่นสารเคมี เพื่อป้องกันถูกผิวหนัง และรีบชำระร่างกายด้วยสบู่และทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังจากปฎิบัติงานเสร็จ กรณีได้รับพิษจากสารเคมี ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นบนฉลาก และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลพร้อมภาชนะที่บรรจุสารเคมีเพื่อประกอบการรักษา

นอกจากนี้ขอให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลือกบริโภคผัก ผลไม้ ที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส งดสารเสพติดทุกชนิด จะช่วยให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ได้

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เด็กอายุต่ำว่า 20  ปัญหาคอร์รัปชั่น  ครัวดอกไม้  เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน  ตอนกลางคืน  ดูงาน  ผลิตภัณฑ์ที่ผสมเนื้อสัตว์  จังหวัดนครสวรรค์  ญาติผู้ใหญ่  ช่วงวัย  โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง  เป็นโค้ชปั่นจักรยานให้ตนเอง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  หน้าขาวสไตล์เกาหลี  คุณภาพชีวิตของแรงงาน  แป้งฝุ่้น  คุณภาพของประชากร  จิตวิทยา  นิทรรศการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและอาหารเพื่อสุขภาวะ  ความเจ็บปวด  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม