เฟ้นหานักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ

| |
อ่าน : 3,735

          สธ.ประกวดทำแอพฯ หานักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ

 เฟ้นหานักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ thaihealth

         น.พ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ "โครงการประกวดนวตกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมประยุกต์บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขผ่านโทรศัพท์มือถือ (mHealth) เพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักพัฒนา สร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพและสาธารณสุข ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพได้ง่ายขึ้น รองรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปสู่ดิจิตอล อีโคโนมี เป็นการยกระดับการใช้งานบริการภาครัฐเพื่อประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) รวมทั้งให้สามารถส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคและการรับมือโรคระบาด ในอนาคตจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อ และความเป็นธรรม เสมอภาค ขอใช้บริการอยู่ที่ไหนก็รู้ข้อมูลได้

          น.พ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า หัวข้อประกวดผลงานมี 2 ประเภท ได้แก่ 1.โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับด้านสุขภาพ (mHealth Application) ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices) 2.โปรแกรมประยุกต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices) เพื่อใช้งานในระบบงานชุดข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Data Center) ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งรายบุคคล และทีม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประชาชนทั่วไป 2.นิสิต นักศึกษา และ 3.บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นทีมต้องมีนักพัฒนาไม่เกิน 3 คน เสนอได้คนละ/ทีมละ 1 โครงการ

          สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงานจะยึดที่ 6 ด้าน ได้แก่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและให้บริการด้านสาธารณสุข ความสะดวกในการใช้งาน เป็นนวัตกรรมใหม่ต่อการใช้งานของศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพ การออกแบบระบบ ความสมบูรณ์ และความเป็นไปได้ในการขยายผล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน เป็นคณะกรรมตัดสิน รางวัลมีทั้งหมด 9 รางวัล มูลค่ารวม 480,000 บาท ได้แก่ รางวัลที่ 1 ทุนสนับสนุนกลุ่มละ 1 รางวัล มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 2 ทุนสนับสนุนกลุ่มละ 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 3 ทุนสนับสนุนกลุ่มละ 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

          ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนวคิดผลงานเบื้องต้นทางไปรษณีย์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือที่ mHealth@moph.mail.go.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียดที่ http://ict.moph.go.th

 

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม