ตะลักเกี้ยะ Organic Market

| |
อ่าน : 8,630

ทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือน จะมีตลาดนัดสินค้าออแกนิก บรรยากาศน่ารักๆ จัดขึ้นที่บริเวณลานโรงเรียนกุหลาบวิทยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งผู้คนแถวนี้จะรู้จักกันดี ในชื่อ “ตะลักเกี้ยะ Organic Market”

ตะลักเกี้ยะ Organic Market thaihealth

“ตะลักเกี้ยะ Organic Market” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มชุมชนคนรักตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ และโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก โดยการสนับสนุนของ สสส. ถือเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่สุขภาวะต้นแบบที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย

ภายในงานประกอบไปด้วยการจำหน่วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปที่น่าสนใจ อาทิ การปลูกผักสไตล์คนเมือง กิจกรรมทัวร์ชุมชนตลาดน้อย เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมัก วัสดุเพาะเมล็ด วิธีลงเมล็ด การปรุงดินปลูก ภาชนะปลูกคนเมือง การย้ายต้นกล้าลงภาชนะ เป็นต้น

นอกจากนี้ในแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมไฮไลต์มาเอาใจคนรักสุขภาพที่มาร่วมกิจกรรมด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในงานตะลักเกี้ยะ Organic Market ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายนที่จะถึงนี้ จะมีโซนกิจกรรมสุขภาพ โดย "เครือข่ายหมอวิถีบ้านๆ" พร้อมกิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพ เช่น การแช่มือ - เท้า พอกหน้า หรือที่ทางเครือข่ายเรียกว่า "บริการถอนพิษปรับสมดุลย์ร่างกายแบบวิถีบ้านๆ" มีบริการนวดคลายเส้นและกล้ามเนื้อ และยังมีการให้ความรู้ สาธิตการทำน้ำคลอโรฟีลล์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

สำหรับตลาดนัดออแกนิก “ตะลักเกี้ยะ Organic Market” จะจัดขึ้นทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือน ณ ลานโรงเรียนกุหลาบวิทยา (วัดกาลหว่าร์ ตลาดน้อย)  ตลาดน้อยริมแมน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:30 น.

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/talakkia.organicmarket

 

 

เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม