เชียงใหม่ปลูกเห็ด ฝึกอาชีพ นร.

| |
อ่าน : 4,733

         โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพเพาะเห็ด ให้นักเรียนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

เชียงใหม่ปลูกเห็ด ฝึกอาชีพ นร. thaihealth

          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียน เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยนายอุดม ศรีติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เผยว่า ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะด้านวิชาการ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตในอนาคต

          นายสงกรานต์ หน้อยปัญญา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าว่า การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่ทำได้ไม่ยาก ถ้าหากส่งเสริมและให้ความรู้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้สามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมร่วมกับผู้ปกครอง ก็จะสามารถช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแบบครบวงจรจนทำเองได้

 

 

     ที่มา: มติชนออนไลน์

     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม