แนะเด็กฝึกทักษะการแปรงฟัน เลี่ยงฟันผุ

| |
อ่าน : 13,216

สธ.พบเด็ก3ขวบฟันผุร้อยละ 52 แนะแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนเลี่ยงฟันผุ

แนะเด็กฝึกทักษะการแปรงฟัน เลี่ยงฟันผุ thaihealth

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยพบเด็กไทยอายุ 3 ปี มีฟันผุร้อยละ 52 เหตุจากการแปรงฟันในวัยเด็ก ส่งผลเสียสะสมต่อเนื่องจนถึงวัยสูงอายุ ปีนี้เร่งรณรงค์ส่งเสริมให้แม่แปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นซี่แรก ฝึกทักษะการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้สมาชิกดูแลช่องปากตนเองได้ และพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาโรคในช่องปากได้

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขโลก(World Oral Health Day) เพื่อให้ทุกประเทศรณรงค์ป้องกันการสูญเสียฟัน รายงานขององค์การอนามัยโลกล่าสุดในปี 2555 พบเด็กวัยเรียนทั่วโลกมีฟันผุร้อยละ 60-90 พบผู้ใหญ่ฟันผุเกือบ 100% ในกลุ่มอายุ 35-44 ปีประสบปัญหาโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรงร้อยละ15-20 โรคนี้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟันได้ สำหรับประเทศไทย ผลสำรวจของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ครั้งล่าสุดในปี 2555 พบเด็กอายุ 3 ปีฟันน้ำนมผุร้อยละ52 เด็กวัยเรียนมีฟันแท้ผุร้อยละ 52 ผู้สูงอายุฟันผุร้อยละ97 และสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ7ซึ่งเป็นผลมาจากการมีฟันผุสะสมมาตั้งแต่เด็กในจำนวนนี้ไม่ได้รับการรักษาถึงร้อยละ48 นอกจากนี้ผู้สูงอายุเป็นโรคปริทันต์ร้อยละ32 ทำให้มีโอกาสสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุข จะรณรงค์ให้ประชาชนทุกช่วงวัยทุกเขตสุขภาพ ให้แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันตามความจำเป็น เพื่อลดปัญหาฟันผุและโรคปริทันต์ ส่งเสริมให้แม่แปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น รณรงค์ฝึกแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สนับสนุนให้โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้มีอยู่ 3,493 ชมรม ดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองและบุคคลใกล้ชิด จัดบริการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปากฟรีซึ่งใส่มาแล้วกว่า 390,000 ราย รับประทานอาหารอร่อยขึ้น และพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ซึ่งเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้าน จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาโรคในช่องปากได้ ลดการสูญเสียฟันให้ได้มากที่สุด

ด้าน ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ฟันน้ำนมในเด็กเล็กผุมาก เนื่องจากผู้ปกครองเริ่มแปรงฟันให้เด็กช้า วิธีป้องกันที่ดีที่สุดผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้น ต่อเนื่องจนถึงฟันแท้ขึ้นประมาณอายุ 6 ปี และควบคุมให้แปรงฟันจนโต ให้เด็กได้เรียนรู้การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง สิ่งที่จะช่วยป้องกันฟันผุในเด็กทั้งเด็กเล็ก เด็กโตอีกทางหนึ่ง คือการสร้างวินัยการกินให้เด็ก ไม่กินรสหวาน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า การมีฟันผุจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจถึง 2 เท่า และเชื้อโรคในช่องปากยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆทำให้ลิ้นหัวใจ ปอด อักเสบได้ จึงต้องคงสภาพฟันที่ดีไว้ใช้งานให้นานที่สุด ส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องดูแลทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำเช่นเดียวกับการทำความสะอาดร่างกายให้ผู้สูงอายุตามปกติ

ทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีหลักง่ายๆคือทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอ แปรงฟันตามสูตร 222 ของกรมอนามัย คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นานครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังแปรงฟันควรงดขนมหวาน น้ำอัดลม 2 ชั่วโมง เนื่องจากจะทำให้ฟลูออไรด์เคลือบฟันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ควรใช้ไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน ซึ่งให้ผลในการจัดการเศษอาหารตามซอกฟันได้ดีกว่าแปรงสีฟัน

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม