ป๋วยทอล์ค#2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะการศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 2,871

ป๋วยทอล์ค#2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะการศึกษา thaihealth

คณะกรรมการโครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิโกมลคีมทอง ฯลฯ จัดงาน “ป๋วยทอล์ค#2” ภายใต้หัวข้อ “โจทย์ใหม่? : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา” เพื่อรำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กทม.

นายประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป กล่าวว่า เนื่องจากในปี พ.ศ.2559 จะครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย จึงได้ร่วมจัดงาน “ป๋วยทอล์ค#2” ขึ้นเพื่อสืบสานอุดมคติของ ศ.ดร.ป๋วย ที่มุ่งส่งเสริมความดี ความงาม ความจริง อันเป็นคุณค่าสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ โดยกำหนดหัวข้อว่า “โจทย์ใหม่? : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา” ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะเชื่อว่าเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาสังคม หรือการพัฒนาประเทศให้ลุล่วงจำเป็นต้องลงทุนพัฒนาคน ทุกคนจึงควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดพื้นที่และเวทีทางความคิดให้คนรุ่นใหม่ และผู้ที่รักและเคารพใน ศ.ดร.ป๋วย มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ตรงของแต่ละคน 

นายประวิทย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมทอล์ค โดยนักพูด 7 คนจะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงในประเด็นที่ครอบคลุมเรื่องความเป็นธรรมทางการศึกษาในสังคม แนวคิดการสร้างการเรียนรู้ที่เชื่อมป๋วยทอล์ค#2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะการศึกษา thaihealthโยงชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างสำนึกรับผิดชอบ การสร้างพลเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตย และการสร้างทัศนคติที่พร้อมจะอยู่ร่วมกับประชาคมอื่นๆ ในโลกและประชาคมอาเซียนด้วย  โดยเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ร่วมงานทั้งนิสิต นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้เกิดแรงบันดาลใจ และร่วมสืบสานอุดมคติ ของ ศ.ดร.ป๋วย 

สำหรับนักพูด 7 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดในหัวข้อ “ความชอบธรรมในมหาวิทยาลัย”, น.ส.ณัฐนันท์ วรินทร์เวช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พูดในหัวข้อ “การตั้งคำถามที่ไม่ควรถาม”, นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร พูดในหัวข้อ “การศึกษาไทยกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ,น.ส.อมรรัตน์ สีหะปัญญา ครูอาสาสมัครมูลนิธิ Teach for Thailand โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ พูดในหัวข้อ “แม่พิมพ์:หนูเป็นมนุษย์หรือหุ่นยนต์”,นายพฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มละครมะขามป้อม หัวข้อ “มหา’ลัยเถื่อน” , Mr. Siegfried Herzog มูลนิธิฟรีดริช เนามัน สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวข้อ “Civic Education: German Experience” และนายบรรยง พงษ์พานิช บริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หัวข้อ “การศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชนสู่ประชาคมโลก”

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสู่ 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม