ผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย ปี 2558

โดย
| |
อ่าน : 3,337

สสส. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดเวทีเตรียมความพร้อม ผนึกกำลังเครือข่ายวางมาตรการคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

ผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย ปี 2558 thaihealth

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีผนึกกำลังทางสังคมขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย ปี2558 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะและกำหนดมาตรการแนวทางเชิงรุก ขับเคลื่อนงานสงกรานต์ปลอดภัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชน หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ รวมกว่า300คนร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน พร้อมนำบทเรียน อุปสรรค ประเด็นปัญหาและความสำเร็จในพื้นที่ต่าง ๆ มานำเสนอ 

นายระพี ผ่องบุพกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สถิติปีที่ผ่านมา สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เมาแล้วขับ ร้อยละ 36.76 ช่วงเวลาที่เกิดสูงสุด คือช่วงเวลา16.00-20.00 น.ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผ่านมา ศปถ.ได้เสนอแนวทางและมีมาตรการป้องกันแก้ไข โดยเฉพาะคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีนโยบายกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่ง พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัย โดยงดจำหน่ายและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ที่ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งเหตุทะเลาะวิวาท การลวนลามล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งยังลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้ด้วย ซึ่งปีนี้กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพก็ต้องขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมกันหาแนวทางระดมความคิดแต่ละพื้นที่ ข้อเสนอใหม่ๆ เพื่อวางแผนการทำงานเชิงรุก

ด้าน ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นตัวอย่างได้ว่า การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมการจำหน่าย สามารถลดปัญหาการทะเลาะวิวาทและความรุนแรง ลดพฤติกรรมลวนลามในพื้นที่ผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัย ปี 2558 thaihealthเล่นน้ำได้จริง ซึ่งทางจังหวัดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง12 ปีแล้ว กลายเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ถนนตระกูลข้าวอื่นๆ ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันทำให้ผู้คนมั่นใจความปลอดภัยหลั่งไหลไปร่วมงาน เช่นถนนข้าวเม่า จ.มหาสารคาม ถนนข้าวทิพย์ (สงกรานต์กลางคืน) จ.จันทบุรี ถนนข้าวสุก จ.อ่างทอง และปัจจุบันตัวอย่างแบบนี้กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเป็นกระแสโดยมีถนนตระกูลข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่า40พื้นที่ทั่วประเทศเป็นแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งในสงกรานต์ปี2558นี้ยังมีกฏหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ คือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2558 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่เล่นน้ำโดยตรง 

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีนี้จะมีการประชุมเวทีนโยบายสุราระดับโลกที่ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยประเทศไทยจะเข้าไปร่วมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ซึ่งความพยายามในการรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะถูกรายงานและนำเสนอให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าและความพยายามของหน่วานเครือข่ายในประเทศไทยที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังและทำในสิ่งที่ยากมากๆ ยากที่สุดในโลก ในการต่อสู้เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยของอุตสาหกรรมน้ำเมา"

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม