ลดความขัดแย้ง ต้องเริ่มที่ “ครอบครัว”

| |
อ่าน : 6,437

กลุ่มเยาวชน และผู้นำสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุการลดความขัดแย้งในสังคมต้องเริ่มต้นสร้างความเข้าใจจากครอบครัวเป็นหลักสำคัญ         

ลดความขัดแย้ง ต้องเริ่มที่ “ครอบครัว” thaihealth

ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชน จ.ยะลา ร่วมกับ แผนกยุติธรรมและสันติ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพัฒนาสังคม ได้เปิดเวทีเสวนาการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้นำสตรี และภาคประชาสังคมเข้าร่วมทำกิจกรรม

การเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเหตุของความขัดแย้ง และองค์ประกอบสร้างสันติในวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่

นางสาวอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อำนวยการแผนกยุติธรรมและสันติ ระบุว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ในสังคมอยู่แล้ว ซึ่งเราเองไม่สามารถจะปฏิเสธความขัดแย้งที่มีอยู่ได้ เมื่อเกิดมุมมอง ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ก็นำไปสู่ความขัดแย้งได้ทุกเมื่อ ฉะนั้นจึงต้องอาศัยความขัดแย้งที่เป็นอยู่นำไปสู่การพูดคุย โดยตนเองเชื่อมั่นว่าหากมีการได้พูดคุยกันเปิดใจรับรู้ต่อกัน จะนำไปสู่หนทางคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้

ด้าน นางสาวนท ศิริกาญจน์ ตัวแทนกลุ่มเยาวชนกาวันกีตอ จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า จากที่ได้ลงพื้นที่งานเป็นการเชื่อประสานการสร้างความเข้าใจบนความขัดแย้งนั้น ได้มุ่งเน้นเริ่มต้นจากครอบครัวของตัวเอง ให้ทุกคนหันหน้ามาพูดคุยบอกถึงความต้องการของตัวเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล นั้นคือ ชีวิต ทรัพย์สิน และเกียรติยศต่อกัน หากไม่มีการละเมิดทั้ง 3 ส่วนนั้น จะนำไปสู่การลดความขัดแย้งและสันติได้ และเมื่อเริ่มจากในครอบครัวของตัวเองแล้ว การก้าวสู่สังคมภายนอกก็สามารถจะส่งต่อไปยังคนรอบข้างได้

นอกจากนี้ ปัจจุบันความขัดแย้งเรื่องของศาสนาสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ตนเองมองว่า เพราะต่างคนยังไม่เข้าถึง และไมได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของแต่ละศาสนาอย่างชัดเจน เพียงแต่รับฟังจากการเล่าสู่กันฟังเสียมากกว่า แต่สิ่งหนึ่งนั้นเชื่อว่าทุกศาสนามีคำสอนให้ทุกคนมีความรักต่อตัวเอง และรักคนอื่นเช่นกัน

ท้ายสุด นางอัญชี คงศรีเจริญ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ระบุว่า การลดความขัดแย้งต่อกันนั้น ต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งที่แต่ละคนเป็นอยู่ แม้จะต่างศาสนา โดยการยึดวิถีตามหลักศาสนาเป็นตัวเชื่อมโยงในการสร้างความเข้าใจต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาให้ทุกฝ่าย ทั้งผู้ที่เห็นต่าง ผู้ที่มีความคิดขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ตาม ต้องมีการพูดคุยต่อกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการที่ตรงกัน

 

 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม