สร้างจิตสำนึกหนุนชุมชนลด“ไฟป่า”

โดย
| |
อ่าน : 21,264

สร้างจิตสำนึกหนุนชุมชนลด “ไฟป่า” thaihealth

ปัจจุบันภาคเหนือในหลายจังหวัด กำลังประสบกับปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องสุขภาพ ทั้งยังกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดด้วย

น.ส.บุญตา สืบประดิษฐ์ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือเพื่อจัดการไฟป่าแบบผสมผสานลดปัญหาหมอกควัน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า การเกิดไฟป่านั้นมีอยู่หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ทำการเกษตรทั้งในรูปแบบไร่เลื่อนลอย และแบบโครงการเกษตรพันธสัญญา ที่ต้องใช้พื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจจำนวนมาก ดังนั้นการเผาป่าจึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะซับซ้อน ซึ่งการจะแก้ไขได้อย่างตรงจุด ต้องไม่ใช่การจัดการแบบการสั่งจากหน่วยงานข้างบนเหมือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด ก็ไม่ได้เป็นมาตรการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ซ้ำยังอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านอีกด้วย

  สร้างจิตสำนึกหนุนชุมชนลด “ไฟป่า” thaihealth

น.ส.บุญตา บอกต่อว่า และด้วยสภาพพื้นที่ผืนป่าในภาคเหนือ มักเต็มไปด้วยป่าเต็งรัง ซึ่งมีลักษณะแห้งในหน้าร้อน ทำให้มีโอกาสเกิดไฟป่าสูง ส่วนไฟป่าที่มาจากชาวบ้านนั้นไม่ได้มากอย่างที่คนภายนอกเข้าใจ ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะทราบวิธีการเผาโดยไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น เพราะจะมีการทำแนวกันไฟไว้ก่อน ดังนั้นแนวทางหรือมาตรการการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ถูกต้องนั้น จะต้องเกิดขึ้นมาจากการการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในพื้นที่ ซึ่งการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่ามีความเข้มแข็ง ให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหา ต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบ ก็จะทำให้ปัญหาการเผาเพื่อบุกรุกพื้นที่ป่าลดลงไป  

ผู้จัดการโครงการฯ ได้อธิบายเพิ่มว่า แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่านั้น จะต้องเกิดขึ้นมาจากชุมชน เพราะชุมชนมีกำลังคนมากกว่าภาครัฐ และกระจายอยู่รอบๆ พื้นที่ป่า ด้วยเหตุที่กำลังคนที่มากกว่าและเป็นคนในพื้นที่ ชาวบ้านจึงมีบทบาทในการแก้ปัญหาได้ดีกว่า การเพิ่มความรู้และศักยภาพของชุมชน จะช่วยให้ชุมชนสามารถประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และก็เป็นการช่วยเสริมพลังในการจัดการกับปัญหาไฟป่าอย่างได้ผลอีกด้วย

สร้างจิตสำนึกหนุนชุมชนลด “ไฟป่า” thaihealth

“ทิศทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้ได้ผลนั้น อาจต้องเริ่มแก้ในเชิงนโยบายระยะยาว เช่น การจัดทำนโยบายให้ชาวบ้านมีสิทธิเข้ามาจัดการทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ สิทธิในการพึ่งพาประโยชน์จากป่าของชุมชน ซึ่งอาจต้องมีการแก้กฎหมายหลายฉบับ เพื่อสร้างแรงจูงให้กับชาวบ้านไม่ทำลายผืนป่า พร้อมอาสาช่วยดูแลและดับไฟป่า เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของป่าเอาไว้เป็นสมบัติชองชาติต่อไป”

น.ส.บุญตา บอกทิ้งท้ายด้วยว่า สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เพราะการสูดดมฝุ่นละอองจำนวนมากเข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เจ็บป่วยได้ รวมถึงควรใช้ผ้าเช็ดหน้า หรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับฝุ่นหรือมลพิษเข้าสู่ร่างกาย

 

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม