โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่

| |
อ่าน : 18,491

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสร้างสุขสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth

          ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลายหน่วยงานต่างก็ตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะระดับชุมชนท้องถิ่นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ

          "การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ" เป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวและเป็นประเด็นร้อนที่ถูกหยิบยกนำมาถกแถลงกันในเวที "ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย"ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          พระครูสุจิณกัลยาณธรรม เจ้าคณะอำเภอพานจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงความสำคัญในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุไว้ว่า ในพื้นที่อำเภอพานวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุมากทีเดียวโดยเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ถูกลูกหลานทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ฐานะยากจน และขาดโอกาสจนส่งผลนำไปสู่การทำร้ายตัวเองในที่สุด

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสร้างสุขสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth

          โรงเรียนผู้สูงอายุจึงทำหน้าที่เหมือนสวนสาธารณะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุที่จะเอาความเหงาความเศร้า ความทุกข์ มาปลดปล่อย และมารับรอยยิ้มจากเพื่อนเช่นเดียวกับที่ผู้สูงอายุหลายท่านได้สะท้อนเอาไว้ว่า เงินทองไม่มีความหมายเท่ารอยยิ้มของเพื่อน เพราะเงินที่มีจับแล้วไม่อุ่นเท่าจับมือเพื่อน บางครั้งเหงาต้องการกำลังใจ เงินก็คุยกับเขาไม่ได้

          "นายขยัน วิพรหมชัย" นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เล่าว่า "โรงเรียนผู้สูงอายุดอกซอมพอ" จัดตั้งเมื่อวันที่ 5  ธันวาคม 2556 เนื่องจากในพื้นที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มต้นด้วยการระดมสมองเพื่อจัดทำหลักสูตร เชิญผู้สูงอายุมานั่งคุยกันว่าอยากเรียนอะไร และได้ข้อสรุปว่า วิชาที่เรียนจะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการการทัศนศึกษานอกสถานที่ และการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และนี่คือสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสร้างสุขสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth

          "จากนั้นเราก็ค้นหาปราชญ์ท้องถิ่นที่จะมาเป็นครูผู้สอนและสรรหาวิทยากรจากภายนอกตำบลและกำหนดเวลาเรียน ทุกวันพฤหัสตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป โดยมีรถรางรับส่งตามจุดแต่ละหมู่บ้านนอกจากนี้ก่อนที่จะมาเข้าเรียน ก็ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้น และเมื่อมาเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะมีการติดตามผลโดยการตรวจสุขภาพก่อนจบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงด้วย" นายขยันเล่าโรงเรียนผู้สูงอายุดอกซอมพอยังมี "ธรรมนูญสุขภาพของผู้สูงอายุ" คือกำหนดวงจรชีวิตประจำวันเพื่อการปรับพฤติกรรมว่า ตื่นนอนตอนเช้าจะต้องดื่มน้ำอุ่น เข้าห้องน้ำ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารเช้า เน้นกินผัก ผลไม้ กล้วย ปรุงอาหารโดยไม่ใส่ผงชูรส เป็นต้น โดยตั้งกฎเอาไว้เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

 โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสร้างสุขสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth

         ขณะที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น "นายวันชัย นารีรักษ์" นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วเล่าว่า การจัดหลักสูตรจะต้องคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันและความพร้อมของแต่ละพื้นที่ "เราแบ่งออกเป็น 4 ชั้นปี และ 5 รายวิชาได้แก่ (1) การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ทั้งการดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น (2) ธรรมเดลิเวอรี่ คือเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า การฝึกจิตใจให้สงบ รวมถึงเดินทางไปไหว้พระทำบุญในวัดต่างสถานที่ (3) เรื่องจิตอาสาเพราะผู้สูงอายุสามารถทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ เช่น ถ้าเป็นครูวัยเกษียณก็ไปสอนเด็กๆและเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังได้ (4) สุขภาพจิต และ(5) วิชาเลือก เช่น คอมพิวเตอร์ เล่นเปตองตลอดจน'วารีบำบัด'ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อรักษาโรคข้อต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุเป็นอย่างดี"นายวันชัยขยายความ

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมสร้างสุขสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ thaihealth

          ทิ้งท้ายที่ "นางอารีวรรณ บุญอุดม" ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนเล่าถึงความโดดเด่นของโรงเรียนผู้สูงอายุป่าซางว่า "เราไม่มีอาคารเรียน แต่ใช้วัดเป็นโรงเรียนโดยทุกวันพฤหัส (อาทิตย์เว้นอาทิตย์)จะมีการหมุนเวียนไปสอนและทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุตามวัดต่างๆ ในแต่ละตำบล นอกจากนี้ผู้สูงอายุจะห่อกับข้าวมาจากบ้านและมานั่งกินด้วยกันซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมาก"

          ผู้สูงอายุในชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ ลูกหลานย่อมมีสุขไปด้วยนี่ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นการสานพลังอันยิ่งใหญ่สร้างประเทศไทยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างน่าชื่นใจอย่างแน่นอน

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม