อย. เร่งคลอดเกณฑ์คุมข้าวสารถุง

โดย
| |
อ่าน : 5,051

อย.เร่งคลอดเกณฑ์มาตรฐานข้าวสารบรรจุถุง โดยเฉพาะการรมข้าวต้องปลอดภัย อิงมาตรฐานการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามก่อนขอขึ้นทะเบียนฉลากเลข อย. ใน 1 ม.ค. 2557 เชื่อช่วยให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพมากขึ้น

น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากกรณีปัญหาสารตกค้างในข้าวสารบรรจุถุงนั้น นอกจากการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2) ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ.2522 โดยเพิ่มชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วนั้น มาตรการต่อมาคือ การให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดีขั้นพื้นฐาน (primary gmp) จากเดิมให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนภายในปี 2558 แต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ได้สั่งการให้เร่งรัดกระบวนการดังกล่าว อย.จึงให้ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงทั้งหมดต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอเลขที่ อย. ภายในวันที่ 1 ม.ค.2557

 “การขอขึ้นทะเบียน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เช่น เรื่องของสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ บุคลากร หรือเกณฑ์ของสารรมข้าว เป็นต้น โดย อย.จะออกหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ผู้ประกอบการภายในประเทศทั้งหมดปฏิบัติตาม ซึ่งที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตร มีหลักเกณฑ์ในการรมข้าวทั้งเรื่องผู้ดำเนินการ และสารเคมี แต่ควบคุมในส่วนการส่งออกเท่านั้น ดังนั้น การกำหนดให้ผู้ประกอบการขอเลข อย.จะทำให้ทราบว่ามีผู้ประกอบการรายใดบ้าง และจะผ่านการตรวจประเมินที่เข้มงวด เชื่อว่า จะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของข้าวสารบรรจุถุงเพิ่มขึ้น" ผอ.สำนักอาหาร กล่าว

น.ส.ทิพย์วรรณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ อย.กำลังเร่งร่างมาตรฐานเพื่อใช้ในกรณีของข้าวโดยเฉพาะ โดยในมาตรฐานดังกล่าวจะมีรายละเอียดทุกกระบวนการที่ได้มาตรฐานในส่วนของข้าวบรรจุถุง เช่น การรมข้าว สารเคมี บุคคลที่ทำการรม หรือวิธีในการรม โดยอาจกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อ อย.ออกเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ถ้าตรวจพบว่าข้าวมีสารตกค้างเกินมาตรฐานก็จะถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งยกร่างอยู่ เพื่อเข้าสู่ที่ประชุมอนุกรรมการอาหาร ซึ่งจะเร่งประกาศให้ทันภายใน ส.ค.นี้ เพื่อให้มีผลในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ก่อน ม.ค. 2557

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม