หนุนกองทุนสื่อฯ ต้องเป็นอิสระ

โดย
| |
อ่าน : 3,083

หนุนกองทุนสื่อฯต้องเป็นอิสระ thaihealth

สสย. ร่วมกับเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สถานการณ์ พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: โอกาสและพื้นที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ห้องวอลลุ่ม (Volume) โรงแรมฮิป ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย. และเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สถานการณ์ พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: โอกาสและพื้นที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน" ซึ่งเวทีครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์ของพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของเครือข่ายเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวถึงความคืบหน้าของ พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่า ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของ ภานิติบัญญัติ (สนช.)แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างการรอลงพระปรมาภิไธยและรอประกาศใช้ภายใน 180 วัน

ในช่วงนี้จะมีการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว รวมถึงสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมาย 9 ด้าน โดยประกาศให้เสนอชื่อเข้าไป ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยการสมัครเข้าไปได้ เพื่อความหลากหลายและเหมาะสม ซึ่งกรรมการสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นกฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว จึงต้องค้นหาผู้เหมาะสมอย่างแท้จริง บทบาทหน้าที่ของกรรมการนั้นจะเข้ามาร่วมกันออกระเบียบ ประกาศ วางแผนนโยบายและแผนปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมายต่อไป

"ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทั้งการออกระเบียบต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่ควรจะเปิดโอกาสให้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ภาคสังคม เข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะต่อแผน หรือมาตรการ นโยบายจัดสรรหรือการเข้าถึงกองทุนได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งอยากให้กรรมการตระหนักถึงการมีส่วนร่วม รวมถึงเปิดเผยกระบวนการสรรหาต่างๆ ให้ภาคประชาคม และสังคมได้มีส่วนรับรู้อย่างต่อเนื่อง"

หนุนกองทุนสื่อฯต้องเป็นอิสระ thaihealthนอกจากข้อกังวลดังกล่าวแล้ว ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนยังกล่าวต่อว่าขณะนี้ได้มีการยกร่างกฎหมายที่จะจัดตั้งคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการจัดตั้งกระทรวงดิจิตอล และจะนำกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปอยู่ใต้กระทรวงใหม่

"การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองทุนแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งแต่เดิมได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งกองทุนนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรทัศน์กิจการวิทยุและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าจะมีการจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับกองทุนฯ นี้ ซึ่งหากมีการยกร่างกฎหมายดังกล่าวและบังคับใช้จริง การนำกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปอยู่ใต้กระทรวงใหม่ ทำให้อยู่ภายใต้หน่วยงานราชการ ทำให้ลดความเป็นอิสระในการจัดสรรเงินให้กับกองทุนลดลงไป และหากการทำงานของกระทรวงให้ความสำคัญกับสื่อดิจิตอล และสื่อใหม่ อาจจะมีผลต่อการจัดสรรเงินเข้าสู่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯได้ หากเป็นไปได้อยากให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คงความเป็นอิสระจากหน่วยงานราชการ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะกองทุนนี้จะช่วยส่งเสริมทั้งสื่อสร้างสรรค์ และสร้างกระบวนการเท่าทันสื่อ รวมถึงสร้างนโยบายเชิงบวกซึ่ง กสทช.เองอาจจะไม่ได้ทำในส่วนงานประจำ แต่การสนับสนุนเงินผ่านกองทุนนี้จะทำให้ภารกิจหลายอย่างของ กสทช.เกิดขึ้นในการสร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชน สังคม และผู้บริโภคในอีกมิติหนึ่ง"

ด้านเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลกจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐสภาในวันที่ 11 มีนาคมนี้ เพื่อให้มีการพิจารณาให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คงความเป็นอิสระของกองทุน ไม่อยู่ภายใต้หน่วยงานราชการ

อนึ่งการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สถานการณ์พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: โอกาสและพื้นที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน" นั้นจะจัดทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั่นคือเวทีภาคเหนือ เมื่อวันที่ ภาคตะวันออก ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12-13 มีนาคม ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16-17 มีนาคม และ ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา วันที่ 26-27 มีนา เพื่อรวบรวมข้อเสนอต่างๆ ส่งต่อให้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

 

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การรับรู้  รถบังคับ  ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ  ก่อเกิด  การผลิตสื่อ  เหม็นหืน  นิสัย เค็ม โรค ปรุง รสชาติ  รถกระบะ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  ท้องวัยเรียน  บุคคล  สื่อศิลปะ ค่านิยม จ.มหาสารคาม เด็กเทวดา  เปลี่ยนโลก-เปลี่ยนวิธีคิด  ตระกูลข้าวปลอดเหล้า  The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013  กระวนกระวาย  แบดมินตัน  หญิงวัยเจริญพันธุ์  โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้  อยู่แต่ในตัวอาคาร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม