ปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดประตูสู่การเรียนรู้

| |
อ่าน : 6,085

“ยงยุทธ” เปิดโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ชวนเยาวชน ใช้เวลาว่างต่อยอดเรียนรู้ สสส.นำทัพหน่วยงานรัฐ – เอกชน – ภาคสังคม เปิด 2,000 แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น DoSee ชวน “แชะ-อัพ-แชร์” ส่งต่อข้อมูลสู่สังคม

 ปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดประตูสู่การเรียนรู้ thaihealth

เมื่อเวลา 11.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(คลองสาน) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” เปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม อาทิ กรมศิลปากร องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK Park) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมกว่า 20 หน่วยงาน ในการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในสังกัดให้เด็ก เยาวชน ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตลอดช่วงปิดภาคเรียน 2558

ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อทุกคน โดยเฉพาะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็ก และการเชื่อมแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ และสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเด็กเยาวชนมักใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนไปกับสื่อทั้งทางโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ หรือบางส่วนอาจรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง หรือแม้แต่ถูกล่อล่วงต่างๆ โดย “โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์” ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้มาร่วมกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ให้เป็นปิดเทอมที่สร้างสรรค์ และเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนของเด็กไทย และสามารถขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม รวมถึงพัฒนายุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันระดับชาติต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม