โครงการปลูกถ่ายไต คืนชีวิตใหม่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

| |
อ่าน : 27,225

โครงการปลูกถ่ายไต คืนชีวิตใหม่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง thaihealth

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย มอบชีวิตใหม่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 600 ราย ในปี 2558

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ คนไทยป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังกันมาก ข้อมูลจากสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ คาดว่ามีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มปีละประมาณ 10,000 คน แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีผู้ที่เป็นไตวายระยะสุดท้าย 200,000 คน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยรวมกว่า 10 ล้านคน  รวมทั้งโรคนิ่วในไตที่คนไทยเป็นกันมาก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะทำให้เส้นเลือดฝอยในไตและเนื้อไตเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โรคนี้จึงเป็นเสมือนเพชฌฆาตเงียบทำลายคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ต้องอาศัยการล้างไตช่วยระบายของเสียออกทางหน้าท้องวันละ 3 - 4 ครั้ง หรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งไปตลอดชีวิต การรักษาที่ได้ผลดีที่สุดคือการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนไต โดยใช้ไตบริจาคจากญาติ 1 ข้างเช่นพ่อแม่ พี่น้อง หรือผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากสมองตาย ซึ่งแต่ละปีมีผู้บริจาคน้อยมาก ข้อมูลศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยล่าสุดปี 2557 มีผู้ป่วยรอรับไตจากผู้บริจาค 4,203 คน ขณะที่มีผู้ป่วยสมองตายบริจาคอวัยวะเพียง 188 รายเท่านั้น

ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานจำนวน 600 ราย บริการฟรี โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดที่เป็นศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 38 แห่งทั่วประเทศ รณรงค์ขอรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย เป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 ราย โดยขณะนี้รพ.ในสังกัด  9 แห่งคือ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รพ.ขอนแก่น รพ.อุดรธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รพ.ชลบุรี และรพ.ราชวิถี สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการผ่าตัดใกล้บ้านยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยไตวายฟรีอีก 2 เรื่อง คือ เพิ่มการคัดกรองชะลอความเสื่อมของไตในกลุ่มเสี่ยง 2 โรค คือเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150,000 ราย หากพบเริ่มผิดปกติจะเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในคลินิกโรคไตวายเรื้อรัง ที่มีในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่กระจายอยู่ในทุกจังหวัด โดยให้กรมการแพทย์พัฒนาคลินิกไตวายเรื้อรังต้นแบบ     นำร่องในเขตสุขภาพที่ 5 และ 6 และร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคนี้ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ2.ขยายการจัดบริการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 81 แห่งเพิ่มจากเดิมที่มี 40 แห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้รับการดูแลชะลอความเสื่อมไตใกล้บ้าน                                                       

ศ.นพรัชตะกล่าวต่อว่า ในการป้องกันโรคไตวาย ขอแนะนำให้ประชาชนลดการรับประทานอาหารรสชาติเค็ม หรือการเติมเครื่องปรุงเพิ่ม เพราะจะทำให้ได้รับเกลือโซเดียมสูงกว่าที่ร่างกายต้องการ  ไตต้องทำงานหนักเพี่อขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักอย่าปล่อยตัวให้อ้วน และตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติ โดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งจะมีการตรวจปัสสาวะดูการทำงานของไตด้วย ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงแล้ว  ขอให้พบแพทย์ตรวจรักษาตามนัด รับประทานยาและปฏิบัติตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันป้องกันไตเสื่อม และควรสังเกตตัวเอง  หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่นปัสสาวะเป็นเลือด เป็นฟองมาก ปัสสาวะบ่อยหรือมีเศษกรวดทรายปนออกมา  หรือมีอาการบวมที่หน้าตอนตื่นนอน ปวดหลัง อาจเป็นอาการเริ่มแรกของโรคไต หรือนิ่วในไต ให้รีบไปพบแพทย์ตรวจรักษา เพื่อไม่ให้อาการเรื้อรังจนกลายเป็นไตวายตามมา

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย จัดรณรงค์ใหญ่ “รวมพลัง ลดโรคไต ไม่กินเค็ม” เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงอันตรายจากโรคไต จัดบริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ในวันที่ 15 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ กทม.

 

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 

อัญชลี  say

ต้องหารรับบริจาคไตให้พี่ชายค่ะช่วยพี่ชายหนูทีค่ะ0656161595

Post : 09 ต.ค. 2563 21:27:50

 

จักรพงษ์  say

อยากได้ไตคับ ผมอายุ35 เลือดกรุ๊ปB
ท่านใดสนใจเเบ่งไต ผมมีค่าตอบเเทนไห้คับ
0984712962

Post : 02 ต.ค. 2563 09:51:00

 

ธนวรรณ  say

อยากได้ไตบริจากคับ ผมอายุ35ปี เลือดกรุ๊ปBเป็นไตวายระยะสุดท้ายเป็นเเบบไม่รู้ตัว อยากได้ไตคับเพราะยังต้องทำงานส่งลูกเรียนอีก2คน อยากอยู่กับลูกไปนานๆ หากท่านไดอนุเคราะห์ติดต่อเบอร์0984712962

Post : 01 ต.ค. 2563 14:28:49

 

Arthit  say

บริจาคไตแบบมีเงื่อนไข อายุ27 ร่างกายแขงแรง สนใจติดต่อมา 0959473804

Post : 16 ก.ย. 2563 14:32:05

 

นิรัญ  say

ต้องการบริจาคไตแบบมีเงื่อนไข อายุ 39 ปี เลือดกรุ๊ฟโอ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ติดต่อ 094-6814336

Post : 17 ส.ค. 2563 22:31:17

 

thipphawan  say

ต้องการขายไต ค่ะ มีใครให้คำแนะนำบ้างค่ะ อยากนำเงินมาใช้หนี้ค่ะ เพศหญิง อายุ 39 ปี กรุ๊เลือดโอ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี เลือดกรุ๊ปโอค่ะ thipphawan.kum@gmail.com

Post : 12 มิ.ย. 2563 09:56:46

 

เอกชัย  say

ต้องการขายไตครับ เลือดกรุ๊ป เอ เพศชายสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว ไม่ดื่มไม่สูบ ไม่หลอกลวงครับเพราะต้องการขายจริงๆ ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ เบอร์

080-169-6937 ติดต่อ เอก นะครับ

 I want to sell my kidney.My blood type is A.I have a good health.No drink.No smoke.If anyone interrest please contact me.

My mobile number is 080-169-6937

e-mail : ekachai.s1986@gmail.com

Post : 28 พ.ค. 2563 21:52:27

 

Mayo  say

นี่คือประกาศสาธารณะทั่วไปจาก Mayo Clinic และเราสนใจที่จะซื้อไตถ้าคุณสนใจที่จะขายไตโปรดติดต่อเราโดยตรงทางอีเมลของเราด้านล่างที่
mayocareclinic@gmail.com
หมายเหตุ: นี่เป็นธุรกรรมที่ปลอดภัยและรับประกันความปลอดภัยของคุณ
กรุณาส่งข้อความอีเมลถึงเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Post : 03 พ.ค. 2563 17:47:37

 

ณรงค์  say

ผมเป็นโรคไตคับต้องการไตบริจากคับ
มีใครบริจากบ้างคับผมกรุปโอคับ
ติดต่อ0826634187

Post : 20 เม.ย. 2563 17:25:15

 

รสสุคนธ์  say

พ่อลงทะเบียนรอรับการผ่าตัดเปลี่ยนไต อยากให้พ่อได้เปลี่ยนไตเร็วๆค่ะ

Post : 07 ก.พ. 2563 19:14:27

 

ปุญฐพัฒน์   say

ต้องการขายไตด่วน1ข้าง.5,000,000บาทสนใจโทร 0950138561

Post : 14 ธ.ค. 2562 23:13:08

 

Wilas  say

ไต กรุปเลือด AB มีใครสนทักมาครับ line @mr_wilasjong

Post : 30 ต.ค. 2562 01:14:05

 

ณชารีญา  say

อยากขอรับบริจาคไตให้แม่ค่ะแม่หนูเป็นไตวายระยะที่5บ้านหนูไม่มีเงินพอที่จะรักษาแม่รบกวนช่วบแม่หนูด้วยนะค่ะโทร0989809422ขอบพระคุณมากๆๆนะค่ะ

Post : 17 ก.ย. 2562 21:27:16

 

อริสา   say

ต้องการบริจาคไต 1 ข้าง อายุ 35 ปีกรุ๊ปเลือดโอ 0860929477

Post : 30 ส.ค. 2562 15:10:26

 

ยุทธพล  say

เลือดกรุ๊ปOอายุ18ปีเป็นไตวายเรื้อรังอยากเปลี่ยนไตช่วยเหลือผมด้วยคับ

Post : 18 มิ.ย. 2562 13:09:29

 

ยุทธพล  say

เลือดกรุ๊ปOอายุ18ปีเป็นไตวายเรื้อรังอยากเปลี่ยนไตช่วยเหลือผมด้วยคับ

Post : 18 มิ.ย. 2562 13:09:14

 

ยุทธพล  say

เลือดกรุ๊ปOอายุ18ปีเป็นไตวายเรื้อรังอยากเป็นไต0933798350โปรดช่วยเหลือผมด้วยคับทรมาณ

Post : 18 มิ.ย. 2562 13:08:07

 

ธีราวิทย์   say

ถ้าใช้หนี้ให้แม่ผมได้...อยากได้อวัยวะอะไรผมจะให้ครับเลือดกรุ๊ป O ไม่สูบบุหรี่ 0640976746 ด่วน!

Post : 01 มิ.ย. 2562 08:02:48

 

ปณิตา   say

อยากเปลี่ยนไตให้พ่อค่ะ พ่อเป็นไตวายระยะสุดท้าย หาผู้ใจบุญ ติดต่อ062-8948461

Post : 31 พ.ค. 2562 20:59:06

 

ภาณุพงษ์  say

ผมชื่อนายภาณุพงษ์ สิทธิแปง​ ผมขอรับบริจาค​ไตกรุ๊ป​ B ให้ผมเอง​ ​ผมอายุ​25ปี​ ผมทรมานมากคับ​ ผมได้ฟอกไตแล้วแต่เงินไม่มีคับไม่ได้ทำงานมีแม่ทำงานคนเดียว​ ภรรยาก็ไม่ได้ทำงานคับเลี้ยงลูก​ ผมมีลูก1คนอายุ1ขวบ3เดือน​ ผมไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้​ ผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้คับ​ ผมจึงอยากเปลี่ยนไต​ ชีวิตผมจะดีขึ้นกว่านี้คับ​ ครอบครัวผมเป็นคนจน​ ผมอานุยังน้อยได้โปรดสงสารผมด้วยนะคับ​ ผมอยากทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกของผม เพราะตอนนี้กินนมชงเงินซื้อนมก็ไม่ค่อยมีครับ​ ท่านใดสงสารผมมีเจตนาจะบริจาคไตให้ผม​ รบกวนติดต่อกลับด้วยนะครับ​ 0629530116 ที่เบอร์นี้นะครั​บ​ ขอบคุณมากๆนะครับ

Post : 20 เม.ย. 2562 21:17:43

 

สุกานต์  say

มีคัยอยากบริจาคไตสำหรับกรุ๊ปOบ้างค่ะต้องการด่วน สงสารคุณพี่ท่านนี้มาก เพราะพ่อพี่เขาอายุเยอะมากเขาคือลูกคนเดียวที่เป็นเสาหลักและดูแลพ่อ ได้โปรเถอะค่ะ ท่านไหนที่มีเมตตาจิตจิงๆ โปรดติดต่อมาเบอร์นี้นะค่ะ 0641187959 กวาง ถือว่าให้ชีวิตยายได้กลับมาดูแลคุณพ่อเขาอีกครั้ง ตอนนี้ยายเขาอยู่ชัยภูมิ

Post : 21 ธ.ค. 2561 11:47:27

 

ทองไข  say

ฟอกไตมา3ปีแล้ว ลูกชายอายุประมาณ 35 ปี
เลือดกรุฟB ท่านใดมีประสบการณ์ แนะนำด้วย
ติดต่อ 095 617 8149

Post : 30 พ.ย. 2561 12:16:29

 

ทองไข  say

อยากให้ลูกได้ปลูกถ่ายไต

Post : 30 พ.ย. 2561 12:11:37

 

น.ส.ศิริภา  say

ตอนนี้พ่อเป้นไตระยะสุดท้าย.อยากให้พ่อได้เปลี่ยนไต.แต่ไม่มีค่าเปลี่ยนไต. ช่วยเหลือพ่อหนูค่ะ

Post : 22 พ.ย. 2561 01:07:27

 

วรพจน์  say

บริจาคไตมีเงื่อนไข0984628460

Post : 31 ต.ค. 2561 20:49:46

 

พระสร้อยทอง  say

อยากปลูกถ่ายไตครับเป็นมา3ปีแล้วทุกข์ทรมานากเลย มีที่ไหนแนะนำบ้างครับ

Post : 17 มี.ค. 2561 13:57:16

 

Supaporn  say

ตอนนี้หลานชายอายุ 10 ขวบ ป่วยเป็นไตวาย อยสกเปลี่ยนไต ใครมีวิธีแนะนำหน่อยค่ะต้องทำอะไรบ้าง มีโอกาสเปลี่ยนมั้ยค่ะ

Post : 16 ก.ย. 2560 17:16:35

 

  say

อยากให้พ่อเปลี่ยนไต ฟอกไตมา 10 กว่าปีแล้ว มีที่ไหนแนะนำบ้างไหมค่ะ Line : Nimayji นะค่ะ

Post : 11 ก.ย. 2560 17:27:13

 

ThantZaw  say

อยากเปลี่ยนไตติดต่อได้คับ

Post : 22 มิ.ย. 2560 12:46:12

 

piset  say

อยากปลูกถ่ายไตครับ

Post : 11 ม.ค. 2560 21:56:26

 

Kimhan  say

อยากเปลี่ยนไตติดต่อมานะค่ะ เลือด กรุ๊ป A ค่ะ memes-moi22@hotmail.com

Post : 22 ต.ค. 2559 01:22:42

 

PaBuay  say

อยากเปลี่ยนไตให้พ่อต้องทำยังไงบ้างคับ

Post : 16 ส.ค. 2559 11:08:54

 

Monchai  say

ขอสอบถามได้มั้ยคือ ตอนนี้ยังมีโรงพยาบาลไหนรับเปลี่ยนไต ใหม่ฟรีบ้างมั้ยค่ะ ตอนนี้คือ แม่ดิฉันกำลังป่วย ดิฉันเลยอยากจะแบ่งไต ให้แม่ เลยอยากทราบว่าพอจะโรงพยาบาลไหนรับเปลี่ยนไตฟรีบ้าง ที่บ้านยากจนมาก .ขอความเห็นใจด้วยค่ะ

Post : 12 มิ.ย. 2559 01:20:23

 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม