แนะปรับเนื้อหา 'รายการเด็ก' ยกระดับการเรียนรู้

| |
อ่าน : 6,828

เผยผังรายการช่องเด็กมีแต่เรท 'ท' แนะปรับเนื้อหายกระดับการเรียนรู้

แนะปรับเนื้อรายการเด็ก ยกระดับการเรียนรู้ thaihealth

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อจัดเวทีแถลงผลการสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวบนทีวีดิจิทัล โดยมีนางอัญญาอร พานิชพึ่งรัก ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่าจากการสำรวจเนื้อหารายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล ของ 3 สถานี ได้แก่ 1.ช่อง Family 2.MCOT Family และ 3.LOCA โดยเป็นการสำรวจตามอัธยาศัยและบันทึกข้อมูลที่พบเห็นลงในเครื่องมือระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 พบว่าช่อง 3 Family จำนวน 66 รายการ มีรายการที่จัดเรตก่อนออกอากาศ 57 รายการ และไม่จัดเรต 9 รายการ, MCOT Family 62 รายการ จัดเรต 58 รายการ ไม่จัดเรต 4 รายการ และ LOCA 47 รายการ จัดเรต 22 รายการ ไม่จัดเรต 25 รายการ โดย ช่อง 3 Family และ MCOT Family มีการจัดเรต "ท" มากที่สุด ส่วน LOCA พบว่ารายการไม่จัดเรตมากที่สุดและเป็นช่องที่จัดเรตเนื้อหารายการไม่ตรงกับเกณฑ์มากที่สุด

นอกจากนั้นเมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและเนื้อหารายการตามทฤษฏี+6-3 โดยพิจารณาประเด็นการส่งเสริม หรือบวก 6 ด้าน คือ ด้านระบบคิด ด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิต การยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย และด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนลบ 3 ด้านไม่เหมาะสมในเรื่องพฤติกรรม ได้แก่ ความรุนแรง เพศ และภาษา พบว่า ช่อง 3 Family และ MCOT Family จะมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านทักษะการใช้ชีวิตมากที่สุด รองลงมาส่งเสริมด้านวิชาการ และระบบความคิด คุณธรรมจริยธรรมการยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย และส่งเสริมความสัมพันธภาพ ตามลำดับ ขณะที่ LOCA มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาเรื่องระบบคิด วิชาการ การยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย ทักษะการใช้ชีวิต และสัมพันธภาพในครอบครัว ตามลำดับ

ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ ทั้ง 3 ช่อง มีรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมอายุ 3-5ปี (ป3+) น้อยมากหรือแทบจะไม่มี มีเพียงของช่อง 3  Family 1 รายการ ส่วนรายการสำหรับกลุ่มผู้ชมอายุ 6-12 ปี (ด6+) ช่อง Family มี 9 รายการ MCOT Family มี 14 รายการ และ LOCA มี 14 รายการเครือข่ายจะนำเสนอผลไปยังกสทช.และจะมีการดำเนินการสำรวจอีก 3 ครั้ง เพื่อให้ได้สัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็กที่เหมาะสม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม