งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ในพื้นที่หมอกควัน

โดย
| |
อ่าน : 6,038

กรมอนามัย เตือนงดออกกำลังกายกลางแจ้งในพื้นที่หมอกควัน เสี่ยงสูดดม 20 เท่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ให้ดูแลสุขภาพและงดกิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งงดออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีหมอกควันปกคลุม เสี่ยงสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายมากกว่าปกติถึง 20 เท่า

งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ในพื้นที่หมอกควัน thaihealth

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ในบางพื้นที่ภาคเหนือพบสภาวะหมอกควันปกคลุมเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากไฟป่า การเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทางรวมถึงเผาขยะหรือเศษใบไม้ ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้าและเขม่าควัน ระบายออกสู่บรรยากาศ ประกอบกับทางภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ทำให้มีสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ส่งผลให้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) แพร่กระจายปกคลุมทั่วบริเวณเป็นระยะเวลานาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย ได้จัดทำร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน โดยแบ่งระดับผลกระทบต่อสุขภาพเป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับดี (สีฟ้า) มีระดับฝุ่น 0-40 มคก./ลบ.ม. ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2) ระดับปานกลาง (สีเขียว) มีระดับฝุ่น 41-120 มคก./ลบ.ม. ถือว่ามีความเสี่ยงต่อประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 3) ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีเหลือง) 121-350 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ ปวดศีรษะ เป็นต้น 4) ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (สีส้ม) 351-420 มคก./ลบ.ม. ผู้ป่วยที่มีอาการทางหัวใจและปอดหรือผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อหัวใจวายเฉียบพลัน นอกเหนือจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพสูงแล้ว ประชาชนทั่วไปยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วย 5) ระดับอันตราย (สีแดง) มีระดับฝุ่นมากกว่า 420 มคก./ลบ.ม). มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลัน หรือหากได้รับเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด ซึ่งกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันสุขภาพ ตามระดับผลกระทบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ

"ขณะนี้ สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือภาพรวมอยู่ที่ระดับสีเหลือง คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีหมอกควัน หรือทำงานหนักที่ต้องออกแรงมาก เนื่องจากจะทำให้ต้องหายใจเร็วและมีโอกาสสูดอากาศมากกว่าภาวะปกติ 10 – 20 เท่า ซึ่งอาจทำให้สูดฝุ่นละอองที่มีปริมาณสูงเข้าไปด้วย ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในบ้านเรือนหรืออาคาร หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ หากมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวในตอนท้ายว่า ประชาชนจะต้องสังเกตและเฝ้าระวังตนเอง รวมทั้งติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอ รวมทั้งป้องกันตนเองเบื้องต้น โดยไม่รองรับน้ำฝนไว้อุปโภคบริโภค และระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารด้วย เพราะฝุ่นละอองที่ลอยอยู่มากในอากาศอาจตกลงไปปนเปื้อนในอาหาร ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ดังนั้น ควรล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดก่อนกินหรือนำมาปรุงอาหารทุกครั้ง สำหรับผู้ที่เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปจากแผงลอยมารับประทาน ควรเลือกซื้ออาหารในแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีสภาพดี ตัวแผงอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และมีการปกปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหาร และควรล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ที่อยู่ในมือผ่านเข้าสู่ร่างกายจากการหยิบจับอาหารรับประทาน

 

 

ที่มา : กรมอนามัย

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

น้ำพริกตาแดง  เดือดร้อน  .ส.อลิส ทอย  โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย  งดยาเสพติด  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  รับจ้าง  คลิป  สธ.เหนือ อีสาน หนาว หวัด ยา  เครือข่ายพระสงฆ์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  รักษายาก  จังหวัดเชียงราย  ปกป้อง  กระเนื้อ  โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก  ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ  อ้วนเพราะบุหรี่  แท้จริง  บริการทางการแพทย์ไทย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม