เปิดเว็บ'ผู้หญิง' เพิ่ม-พัฒนาทักษะการใช้คอมพ์

โดย
| |
อ่าน : 3,887

เปิดเว็บ\'ผู้หญิง\' เพิ่ม-พัฒนาทักษะการใช้คอมพ์ thaihealth

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สสส. ทำโครงการ “หญิงเก่ง งานแกร่ง ทักษะดี มีสุข ด้วยโลกออนไลน์” ในการนำ Internet, Social Media มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน womenwill.mol.go.th

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อเดือน ม.ค.58 พบว่าตัวเลขผู้มีงานทำอยู่ที่ 37.36 ล้านคน เพศหญิง 16.93 ล้านคน แบ่งเป็นผู้หญิงที่ทำงานภาคเกษตรกรรม 4.60 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 12.33 ล้านคน ถือว่าผู้หญิงวัยทำงานกลายเป็นรากฐานในการค้ำจุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสามารถขับเคลื่อนให้มีความก้าวหน้าหากสามารถพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตผู้หญิงเหล่านี้ได้ จึงร่วมกับ สสส. ทำโครงการ “หญิงเก่ง งานแกร่ง ทักษะดี มีสุข ด้วยโลกออนไลน์” ในการนำ Internet, Social Media มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน womenwill.mol.go.th ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสตรีวัยแรงงานที่มีความสนใจจะพัฒนาศักยภาพ

“เว็บไซต์นี้ จะสร้างการเรียนรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน เพราะเชื่อว่าทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต จะเป็นประตูที่ช่วยให้ ผู้หญิงทุกคนเปิดเข้าสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ทั้งด้านอาชีพ รายได้ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ตลอดจนการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตและต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจากนี้ ยังมีบริการตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่ ลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์และลดค่าเดินทางมาพบกับเจ้าหน้า เพราะต่อไปนี้สามารถใช้บริการตอบคำถามทางออนไลน์ได้แทน ข้อมูลเรื่องกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้ ข้อมูลกองทุนประกันสังคม ข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงจะได้รับเมื่อเข้าทำงาน รวมถึงข้อมูลการหางานทำ การฝึกอาชีพอิสระ รวมถึงสุขภาพในการทำงาน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน จึงอยากเชิญชวนให้ผู้หญิงมาใช้บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ของกระทรวงแรงงานต่อไป

 

 

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม