ชูเทศกาลอาหาร สกัดนักดื่มหน้าใหม่

| |
อ่าน : 3,672

          ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนที่เป็น 'นักดื่มหน้าใหม่' มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มจะเป็นนักดื่มประจำเพิ่มมากขึ้น

 ชูเทศกาลอาหาร สกัดนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth

         เทศกาลอาหารปลอดภัยอร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ จึงเกิดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของ นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ แผนงานพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีวัฒนธรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนลานเบียร์ให้เป็นลานวัฒนธรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น ภายใต้คำ ขวัญ "อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์" ตลอดจนการสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้คำนึงถึงสุขภาพที่ดี

          "เราเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2552 โดยการจัดเทศกาลอาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ขึ้นในแต่ละภูมิภาค นำร่องที่จังหวัดพัทลุงและขยายไปเรื่อยๆ ปัจจุบันมีเครือข่ายทั้งหมด 35 จังหวัดทั่วประเทศ และจะยกระดับเป็นประชาคมร้านอาหารเพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ และต่อยอดไปยังจังหวัดข้างเคียงทั่วประเทศในอนาคต"

 ชูเทศกาลอาหาร สกัดนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth         นางสาวณัจยากล่าวว่า เทศกาลอาหารนี้นอกจากจะปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยังมีการรณรงค์ปลอดกล่องโฟมในการใช้เป็นภาชนะใส่อาหารด้วย ที่สำคัญคือ ก่อนเข้างานต้องมีอ่างล้างมือให้กับผู้มารับประทานอาหารและนักท่องเที่ยว รวมถึงมีการรณรงค์การไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และดูแลสุขาภิบาล โดยผู้ค้ามีผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผมตลอดเวลา พยายามพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

          ล่าสุดได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมตัวแทนผู้ประ กอบการร้านอาหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีหน่วยงานต่างๆ จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงไม่จำหน่ายเหล้า-เบียร์ให้แก่เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อพัฒนาแนวคิด สร้างการรับรู้และความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีการรณรงค์ลด ละ เลิกการดื่ม การจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน สถานีบริการน้ำมัน สวนสาธารณะต่างๆ

 ชูเทศกาลอาหาร สกัดนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth

         "สำหรับประชาคมร้านอาหารไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารเท่านั้น แต่รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนในชุมชน อสม. ที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังในการส่งเสริมการสร้างความรู้ สร้างความตระหนักให้กับนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งวันนี้มี 15 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สุโขทัย ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี หนองคาย บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ มาลงนามความร่วมมือกันว่าจะไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี" ผู้จัดการโครงการฯ เล่า

ชูเทศกาลอาหาร สกัดนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth          ทางด้าน ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. บอกว่า นับเป็นโอกาสดีที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารที่มาจากทั่วประเทศ เพราะปัจจุบันมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตกเป็นเหยื่อของธุรกิจน้ำเมา ถ้าเราไม่พยายามช่วยกันคนละไม้คนละมือ เด็กๆ เหล่านี้เริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อยก็จะกลายเป็นนักดื่มประจำ นอกจากเสียอนาคตแล้ว ยังเป็นผลที่นำมาซึ่งความรุนแรงต่างๆ ในสังคม

          "ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นความตั้งใจของประชาคมผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศกับ สสส. ที่จะทำงานร่วมกัน ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี คาดหวังว่าจะขยายพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายร้านให้ความร่วมมือดี แต่บางร้านที่ยังเข้าใจว่าถ้าไม่ขายเหล้าจะขายอาหารได้ไม่ดี ซึ่งผลคือตรงกันข้าม เพราะยิ่งถ้าไม่ขายเหล้าเลยกลับพบว่าผลประกอบการไม่แย่ลง แต่กลับขายดีขึ้น เพราะลูกค้าที่มารับประทานอาหารชอบมากขึ้นเพราะไม่มีขี้เมามากวนใจ และรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ" ศ.นพ.อุดมศิลป์เล่า

          นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงไม่จำหน่ายเหล้า-เบียร์ให้แก่เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีในครั้งนี้แล้ว ยังมีเวทีเสวนาร่วมสร้างแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยนายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหารอีกด้วย

          การเปลี่ยนทัศนคตินั้นเป็นเรื่องยาก แต่หากไม่ลดละความพยายามประชาชนจะค่อยๆ เห็นความ สำคัญ และขยายเรื่องนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง และเห็นว่านี่คือความร่วมมือร่วมใจกันของประชาคมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุข

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การศึกษาเชิงวิเคราะห์  แรงกระเทือน  นอนหลับ  เตาเผาขยะ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  ยาฆ่าเชื้อหรือยาต้านจุลชีพ  csr  แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  กระป๋องมีฟองอากาศ  การสร้างเสริมสุขภาวะแบบยั่งยืน  ธุรกิจโลจิสติกส์  พืชผัก  เปิดโลกอาสาครั้งที่ 7  ลดหุ่น  น้ำตา  การควบคุมการบริโภคยาสูบ  สุขภาพจิต  สำนักงาน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  ตะขาบบิน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม