ขยายพื้นที่ ‘เครือข่ายอาสาทำดี’

| |
อ่าน : 5,068

"ผ้าขาวม้า" ที่มีใช้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันถูกนำมาผูกติดกันเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดตัว “ชุมชนแบ่งปันอาสาทำดี เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่” ผ่านเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

ขยายพื้นที่ ‘เครือข่ายอาสาทำดี’ thaihealth

“พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม” ที่เกิดจากการผนึกกำลังของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายพลังชุมชนจิตอาสาทั่วประเทศเพื่อการอภิวัฒน์ประเทศไทย

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อธิบายถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนแบ่งปันอาสาทำดีฯ ในครั้งนี้ว่า เนื่องจาก สสส. มีเป้าหมายคือ พัฒนาคนในชุมชนทุกด้านทั้ง กาย ใจ และปัญญา ให้เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานรองรับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งสำคัญคือ กระตุ้นการทำความดีและสร้างจิตสาธารณะให้คนในชุมชนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อย่างเช่น เด็กและเยาวชน การทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยเริ่มจาก บุคคล ครอบครัว ชุมชน จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ

“เป้าหมายของการจัดงานในปีนี้ คือสร้าง “เมืองคุณธรรม แผ่นดินคุณธรรม” หากการทำความดีถูกขยายออกไปเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีสื่อเป็นตัวกลางช่วยส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาจากชุมชนทั่วประเทศ เมื่อมีคนทำความดีเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ไม่ดีในสังคมก็จะลดลง นั่นคือสิ่งที่นำไปสู่การเกิดสังคมดีมีสุข” ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 กล่าว

ขยายพื้นที่ ‘เครือข่ายอาสาทำดี’ thaihealth

“กว่า 2,000 ชุมชน ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ สสส. พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี นับว่าเป็นดัชนีความสุขที่เกิดขึ้นภายในชุมชน รู้หน้าที่ รู้ภาระ รู้ภารกิจของชุมชน โดยแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และสามารถจัดการชุมชนของตนเองได้ นั่นคือ การปฏิรูปที่พัฒนาจากรากฐานของสังคมอย่างแท้จริง” นายสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

นายสำราญกล่าวเสริมว่า โครงสร้างของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีหลายด้าน จำเป็นต้องสร้างจุดศูนย์กลาง เพื่อรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้น โดยระบบการสื่อสารสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายเรื่องราวของแต่ละชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเกิดปัญหา หรือ มีการทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างไรบ้าง เรื่องราวเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ออกสู่สังคมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3  อีกทั้งข้อมูลที่ส่งเข้ามาจากชุมชนทั่วประเทศจะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของแต่ละชุมชน และเป็นฐานข้อมูลกลางร่วมกับ สสส. ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

“ชุมชนแบ่งปันอาสาทำดี เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่” นับว่า เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดแรงกระเพื่อมทางสังคม ในการขยายพื้นที่พลังจิตอาสาที่มีชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อไป

 

 

เรื่องโดย  แพรวพรรณ สุริวงศ์ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม