แหล่งผลิตผัก-ผลไม้ สู่การบริโภคที่ปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 3,637

หนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ สสส.แนะกินผักผลไม้-ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

แหล่งผลิตผัก-ผลไม้ สู่การบริโภคที่ปลอดภัย thaihealth

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และอาหารปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก คือวันละไม่ควรน้อยกว่า 400 กรัม ปัจจุบันคนไทยยังบริโภคไม่ได้ตามเกณฑ์ ซึ่งการบริโภคผักผลไม้น้อยเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็นต้น โดยแผนอาหารเพื่อสุขภาวะตั้งเป้าหมายในปี 2558-2560 ให้คนไทยหันมาบริโภคผักผลไม้ สร้างค่านิยมให้ปลูกผักผลไม้ในระบบเกษตรอินทรีย์ ให้ประชาชนบริโภคผักที่ปลอดภัย

ภก.สงกรานต์กล่าวต่อว่า โครงการเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" มี จ.นครปฐม เป็นพื้นที่นำร่องและทำโครงการ "การจัดการแหล่งผลิตผักผลไม้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน" เป็นปีที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากแหล่งผลิตสู่การสร้างตลาด มีผู้ประกอบการรายใหญ่รับซื้อทั้ง ภัตตาคารเอ็มเคสุกี้ ร้านสุขภาพเลมอนฟาร์มทุกสาขา ร้านบ้านผักปลายสวน ร้านรักษ์ธรรมชาติ และร้านสวนใจรัก เกษตรกรมีรายได้กว่า 300,000 บาทต่อสัปดาห์ มีพันธกิจหลักคือ 1.ชักจูงและขยายพื้นที่การสร้างเครือข่ายเกษตรกรทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ 2.ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์และปัจจัยการผลิต ขอรับรองมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากล 3.เชื่อมโยงช่องทางการตลาด 4.รณรงค์การบริโภคผักผลไม้ และ 5.สร้างความร่วมมือรัฐและท้องถิ่น รองรับการขยายตลาดในอนาคต

"การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยจะเป็นประโยชน์ทั้งกับเกษตรกร และผู้บริโภค เป้าหมายในอนาคตจะเชื่อมโยงผู้ประกอบการอาหาร ผู้แทนจำหน่ายผักผลไม้รายใหญ่ให้หันมาใช้วัตถุดิบ และค้าขายผักผลไม้ที่ผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ทั่วถึง ให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆ" ภก.สงกรานต์กล่าว.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม