เล็งตั้งกรมผู้สูงอายุ รองรับ 10 ปีข้างหน้า

| |
อ่าน : 3,893

ยงยุทธ ชี้กรมผู้สูงอายุให้กระทรวงพัฒนาสังคฒฯ ดูแล เตรียมพร้อมรองรับจำนวนเพิ่มขึ้น อีก 10 ปีข้างหน้า

เล็งตั้งกรมผู้สูงอายุ รองรับ 10 ปีข้างหน้า thaihealth

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กล่าวถึงการตั้งกรมผู้สูงอายุว่า อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากสังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใน 10 ปี ข้างหน้าจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายประกอบ ส่วนแนวคิดการตั้งทบวงอุดมศึกษาเพื่อแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการนั้น รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กล่าวว่า อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาและร่างกฎหมายซึ่งตนเองเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้นสามารถดูแลตัวเองได้และเป็นอิสระอยู่แล้วซึ่งทบวงที่จะเข้ามากำกับดูแลจะต้องดูในเรื่องของคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดูในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จะตั้งขึ้นใหม่ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะดูแลในภาพรวมของนโยบายเท่านั้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม