เล็งตั้งกรมผู้สูงอายุ รองรับ 10 ปีข้างหน้า

| |
อ่าน : 4,108

ยงยุทธ ชี้กรมผู้สูงอายุให้กระทรวงพัฒนาสังคฒฯ ดูแล เตรียมพร้อมรองรับจำนวนเพิ่มขึ้น อีก 10 ปีข้างหน้า

เล็งตั้งกรมผู้สูงอายุ รองรับ 10 ปีข้างหน้า thaihealth

นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กล่าวถึงการตั้งกรมผู้สูงอายุว่า อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากสังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใน 10 ปี ข้างหน้าจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายประกอบ ส่วนแนวคิดการตั้งทบวงอุดมศึกษาเพื่อแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการนั้น รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กล่าวว่า อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาและร่างกฎหมายซึ่งตนเองเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้นสามารถดูแลตัวเองได้และเป็นอิสระอยู่แล้วซึ่งทบวงที่จะเข้ามากำกับดูแลจะต้องดูในเรื่องของคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดูในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จะตั้งขึ้นใหม่ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะดูแลในภาพรวมของนโยบายเท่านั้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม