พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปครั้งที่ 5

โดย
| |
อ่าน : 2,975

พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปครั้งที่ 5 thaihealth

นอกจากการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ที่ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนมาอย่างต่อเนื่องยังสะท้อนให้เห็นยุทธ ศาสตร์สำคัญการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมพลเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 “พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม” ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อตอบโจทย์เชิงนโยบาย ทั้งกระบวนการปฏิรูป ปัญหาสังคม และนวัตกรรม เน้น เรื่องสังคมโดยตรง 3 เรื่อง ได้แก่ 1. “เมืองคุณธรรม เมืองของแผ่นดิน” รณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้เฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ 2. เวทีสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป 3. ปฏิรูประบบการเงิน ในสถาบันการเงินชุมชน

“เนื้อหาในเวทีเสวนา มี 7 สาระ อาทิ 1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. อาหารปลอดภัย ที่เน้นกระบวนการผลิตด้วยตนเอง 3. พลังงานทางเลือกระดับชุมชน 4. การจัดการขยะภายในชุมชน (Roadmap การจัดการขยะครั้งแรกของประเทศไทย) 5. พิบัติภัย กระตุ้นคนในชุมชนเป็นผู้จัดการแก้ไขด้วยตนเอง โดยกรมธรณีวิทยามาชี้เป้าในแต่ละพื้นที่ กว่า 2,000 แห่ง สำหรับการรับมือกับภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่” นางสาวดวงพร อธิบาย

ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน กล่าวเสริมว่า นอกจากการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ที่ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนมาอย่างต่อเนื่องยังสะท้อนให้เห็นยุทธ ศาสตร์สำคัญการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ที่ประกอบด้วย 1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ทั้งอุปกรณ์และองค์ความรู้ 2. การตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแล และการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญ ซึ่งบางพื้นที่มีผู้สูงอายุมากถึง 27% ที่สามารถประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยลงได้ เนื่องจากหลักสูตรได้นำองค์ความรู้สมัยใหม่ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างน้อย 200 แห่ง และ 3. อาสาทำดี ที่เน้นแก้ปัญหาด้วยการลงมือปฏิบัติ

ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน อธิบายต่อว่า ปีนี้ ยังเน้นเรื่องบุหรี่ โดยมุ่งหวังให้เกิดตำบลต้นแบบในการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ให้ได้ผล ชูแนวคิดการดื่มเหล้าเท่ากับเพิ่มพื้นที่อุบัติเหตุ ภายในงานได้จัดนิทรรศการจำลองเมืองคุณธรรมเมืองของแผ่นดิน ด้วยอุโมงค์เสียงชวนคิด

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรอีก 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, อินเดีย และญี่ปุ่น มาร่วมบรรยายถึงแนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของตน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 8,000 คน จากแกนนำชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ.

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม