“พัฒนาเด็กไทย ให้รู้เท่าทันสื่อ”

โดย
| |
อ่าน : 15,837

“พัฒนาเด็กไทย ให้รู้เท่าทันสื่อ” thaihealth

ปัจจุบัน ไม่ว่า ‘สื่อ' ประเภทใดก็ตาม ต่างมีอิทธิพลและสร้างแรงจูงใจ ให้กับเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อไอซีที ที่มีการสื่อสารที่รวดเร็ว และกว้างขวาง ทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเด็กและเยาวชน อาจขาดความรู้ความเข้าใจต่อการรู้เท่าทันสื่อที่ถูกต้องได้

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง ‘มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย’ ขึ้นโดย สุจิตรา สาระอินทร์ หัวหน้าโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ICT) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้บอกเล่าที่มาที่ไปของการจัดตั้งว่า มูลนิธิฯ นี้เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้กับคุณครูและนักเรียน เกี่ยวการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกต้อง

ทางมูลนิธิฯ จึงคิดว่า น่าจะมีโครงการที่ให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง และเกิดประโยชน์ ทางมูลนิธิฯ จึงก่อตั้งโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ICT)’ ขึ้น โดยในปีแรกๆ จะเน้นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อไอซีทีในเด็กและเยาวชน ให้เด็กใช้สื่อไอซีทีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนเป็นหลัก ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองคือ คุณครูในโรงเรียน โดยต้องการให้ครูมีเครื่องมือที่จะนำไปสอนเด็กได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อจะได้สอนลูกรู้เท่าทันสื่อได้อย่างเหมาะสมด้วย

“พัฒนาเด็กไทย ให้รู้เท่าทันสื่อ” thaihealth

หัวหน้าโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ICT) เล่าต่อว่า การดำเนินงานโครงการฯ จะเริ่มจากเข้าไปให้ความรู้เรื่องทักษะการใช้สื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อไอซีที เช่น การรู้เท่าทันสื่อ โฆษณาที่มีแรงจูงใจเยอะ หรือโฆษณาที่มีโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อย่างเช่น ขนมกรุบกรอบ เป็นต้น เมื่อเด็กได้รับความรู้อย่างถูกต้องแล้ว เขาจะฉุกคิดขึ้นได้ว่า ขนมชนิดนี้มีประโยชน์ต่อตัวเองหรือไม่ ส่วนโฆษณาแฝง อย่างเช่น ครีมหน้าขาว ที่มีตามเว็บไซต์ หรือ ตามโซเชียลมีเดียต่างๆ เขาจะไม่สั่งซื้อโดยทันที มีการหาข้อมูลและรายละเอียดในตัวสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

นอกจากนี้คุณครูยังสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเด็กด้วยว่า เขามีทักษะการรู้เท่าทันสื่อมากน้อยแค่ไหน และทางโครงการฯ ยังมีการสนับสนุนให้เด็กทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ คำแนะนำ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ที่เป็นสื่อดีๆ ให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน ด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นหนังสั้น หรือรายการสารคดีต่างๆ เป็นต้น โดยเด็กที่ทำสื่อนั้น จะเป็นแกนนำที่เข้าโครงการ ซึ่งการสร้างสื่อสร้างสรรค์จะมีการจัดอบรมก่อน เด็กๆ จะทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อขึ้นเองภายในโรงเรียน จากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานระหว่างโรงเรียน เพื่อนำข้อดีของแต่ละโรงเรียนมาปรับใช้ด้วย โดย 2 ปีแรก ทางโครงการจะเน้นการให้ความรู้และการสร้างทักษะเบื้องต้น ให้กับเด็กและเยาวชนตามโรงเรียนก่อน พอเข้าสู่ปีที่ 3 และ 4 จะเข้มข้นมากขึ้น ในการสร้างแกนนำตามโรงเรียน ภายในกรุงเทพฯ และตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

หัวหน้าโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ICT) บอกเล่าถึงการทำงานตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาว่า การดำเนินงานของมูลนิธิฯ อาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคบ้างเล็กน้อย อย่างการเข้าร่วมกิจกรรมที่บางครั้งโรงเรียนอาจติดภารกิจ อย่างเช่น งานกีฬาสี การจัดงานวิชาการ เป็นต้น ทำให้ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่องของโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านของแกนนำภายในโรงเรียน ที่ต้องเปลี่ยนช่วงชั้นหรือเรียนจบ ทำให้ต้องสร้างเด็กแกนนำใหม่  เราจึงมีการปรับเปลี่ยนให้มีแกนนำในโรงเรียนเกิดขึ้น 3 รุ่น และมีการจัดอบรมรุ่นสู่รุ่น เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงาน

“พัฒนาเด็กไทย ให้รู้เท่าทันสื่อ” thaihealth

ในปี 2557 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 21 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนต้องนำเสนอโครงการที่อยากทำเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียน โดยระยะเวลาการทำงานคือ 1 ภาคการเรียน และเราก็จะตามไปดูการทำงานของแต่ละโรงเรียนด้วยว่า มีการทำงานอย่างไรบ้าง เกิดปัญหาอะไรหรือไม่

ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ กำลังสร้างโรงเรียนต้นแบบครบวงจร เพื่อเป็นแกนนำเข้มแข็ง จาก 21 โรงเรียน ให้เหลือ 5 โรงเรียน โดยคัดเลือกจากผลงานในปีที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน การให้ความร่วมมือของผู้บริหารในโรงเรียน รวมถึงเมื่อเป็นคนทำสื่อแล้ว เด็กๆ สามารถให้ความรู้ หรือบอกต่อคนอื่นๆได้หรือไม่

“สื่อสร้างสรรค์ ที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จะมีทั้งสื่อที่ผลิตเองและคุณครูรวบรวมจากแหล่งอื่นด้วย โดยมีหลักการที่เรียกว่า 3ดี คือ สื่อดี พื้นที่ ภูมิดี ซึ่งมีทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์รณรงค์ จัดบอร์ดนิทรรศการ หนังสือนิทานทำมือ สื่อดิจิทัล อย่างเช่น รายการสารคดี คลิปวีดิโอความรู้ สต๊อปโมชั่น อีเลิร์นนิ่ง เพื่อเผยแพร่ภายในโรเรียนและผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คด้วย”  หัวหน้าโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ICT) บอกเพิ่มเติม

หัวหน้าโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ICT) บอกถึงความคาดหวังของโครงการในอนาคตว่า ต้องการให้มี 'โรงเรียนต้นแบบ 3ดี' ที่เข้มแข็งและสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้ โดย เด็กๆ สามารถพูดให้ความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสื่อไอซีทีให้กับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นๆ นำไปสานต่อและประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตนได้ด้วย

สามารถต่อติดสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการได้ที่
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358 โทรสาร : 02-8603437 
มือถือ : 089-4934893, 080-0516556

 

 

เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม