เผยสถิติฆ่าตัวตายผิดหวังรักมากสุด

โดย
| |
อ่าน : 12,068

เผยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีเหตุมาจาก ความรัก สาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ โรคภัยไข้เจ็บ รองลงมา ทั้งนี้พบสถิติตั้งแต่ปี 2548-2553 ว่า วัยทำงานเป็นกลุ่มคนที่มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 15 ส.ค. น.ส.สิริกร เค้าภูไทย นักวิชาการ สนง.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สสส. เปิดเผยว่า สำหรับปัญหาการฆ่าตัวตายนับเป็นความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนและภัยธรรมชาติรุมเร้า ส่งผลให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในภาวะความเครียด ซึ่งทาง สสส.ได้สรุปข้อมูลจากการวิจัยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มลูกจ้างบริษัทเอกชนและคนทำงานรับจ้างทั่วไปมีความเครียดสูงสุด ข้อมูลด้านสุขภาพจิตของคนทำงานอาชีพต่างๆ ที่สำรวจโดย สนง.สถิติแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต และสถาบันวิจัยประชาและสังคม ม.มหิดล ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า คนทำงานรับจ้างมีสุขภาพจิตต่ำที่สุด เนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงและมีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้จิตใจเป็นไปในทางลบ

น.ส.สิริกรเผยต่อว่า อาชีพรองลงมาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต คือ อาชีพแม่บ้านและพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้คะแนนสุขภาพจิตมากที่สุด เนื่องจากมีความมั่นคงทางอาชีพการงาน ส่งผลต่อความมั่นคงทางจิตใจของคนทำงาน ซึ่งผลจากภาวะความเครียดส่งผลให้แรงงานไทยเกือบ 1 ใน 10 ตั้งแต่ระดับผู้ใช้แรงงานจนถึงคนทำงานบริษัท มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย อันเนื่องมาจากคุณภาพชีวิตไม่ดีพอ โดยเฉพาะผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าอาชีพอื่นๆ และมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายสูง

ทั้งนี้ สถิติตั้งแต่ปี 2548 - 2553 พบว่า วัยทำงานอายุระหว่าง 15-59 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 4.6 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 2.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน สาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุดคือผิดหวังในเรื่องความรัก, ประสบกับปัญหาการเล่าเรียนและปัญหาทางด้านครอบครัว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม