แม่ฮ่องสอนฝึกอาชีพเพิ่มทักษะ นร.

โดย
| |
อ่าน : 4,974

แม่ฮ่องสอนฝึกอาชีพเพิ่มทักษะนร. thaihealth

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับโรงเรียนบ้าน ปางตอง อ.ขุนยวม จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพบ้านกาแฟ เพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

น.ส.นันทรัตน์ รัตนจำเริญ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการบ้านกาแฟ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมชุมนุมทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ ชุมนุมไข่ไอโอดีน ชุมนุมพวงกุญแจจากใบไม้ และที่หนีบกระดาษเปเปอร์มาเช่ ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย ชุมนุมนวดฝ่าเท้า ชุมนุมแม่บ้าน ชุมนุมเครื่องดื่ม ชุมนุมพ่อบ้าน และชุมนุมที่พัก ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ในทุกเรื่องที่จำเป็นในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กทดลองฝึกฝนและเสริมสร้างอาชีพในอนาคต

 

 

ที่มา: เว็บไซต์ข่าวสด

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม