โรงเรียนต้นแบบ เยาวชนพลยุติธรรม

โดย
| |
อ่าน : 4,575

โรงเรียนต้นแบบ เยาวชนพลยุติธรรม thaihealth

สสส. เดินหน้าการขับเคลื่อน รร.ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรมทั้ง 16 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ และพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา กล่าวถึงโครงการศูนย์ การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.ในการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ว่า การระดมความเห็นครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในระยะต่อไปในการขับเคลื่อน รร.ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรมทั้ง 16 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนสุขภาวะ โดยเชื่อว่าทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาต่อไปได้ แต่จำเป็นต้องรับรู้ถึงปัญหา อุปสรรคและข้อดีข้อเสียของแต่ละโรงเรียนก่อนจะดำเนินการในขั้นต่อไป เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ฯมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนซึ่งจะเน้นเฉพาะด้านกฎหมาย แต่โรงเรียนสุขภาวะต้องมีคุณสมบัติครบวงจรสำหรับการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่รวมถึงการสร้างครอบครัวสังคม และโรงเรียนเป็นสุขด้วย

“การเป็นโรงเรียนสุขภาวะ ควรเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯมาก่อน เพราะได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีกลยุทธ์โดดเด่นที่สามารถขยายเครือข่ายไปยังชุมชนได้ ดังนั้นจะดูว่ารูปแบบไหนที่จะขับเคลื่อนได้ดีที่สุด และเหมาะสมเป็นต้นแบบของโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ เพื่อจัดทำเป็นโมเดลกลางให้แต่ละโรงเรียนใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา ซึ่งโมเดลแต่ละภาคก็ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคอีสานมีปัญหาเรื่องสุขภาพ การดื่มสุรา ภาคเหนือ มีปัญหาเรื่องเด็กทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน ปัญหาท้องในวัยเรียน และภาคใต้มีปัญหาเรื่องบุหรี่ สำหรับใน 3 จังหวัด มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น” ศ.พ.ต.อ.หญิงดร.พัชรา กล่าว

นายชวลิต ยอดยิ่ง ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.วิไลเกียรติ อุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าโรงเรียนจะสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนสุขภาวะได้ เนื่องจากโรงเรียนมีต้นทุนที่ดี คือการได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่นเป็นอย่างดี รวมถึงครูทุกคนในโรงเรียนก็พร้อมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมหรือบูรณาการกิจกรรมด้านกฎหมายบางส่วนเข้าไปไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการเปิดสอนวิชากฎหมายในห้องเรียน เพียงแต่ต้องนำมาปรับระบบให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ศูนย์การเรียนรู้ฯยังถือเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียนที่ทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เนื่องจากมีความชัดเจนมากเรื่องเด็กนักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย มีทักษะความเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ โรงเรียนจะรักษาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม