เตรียมพร้อมก่อนเดินทางช่วงตรุษจีน เลี่ยงอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 1,820

กรมควบคุมโรคแนะ เดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน ควรตรวจเช็คสภาพรถ และร่างกายเลี่ยงอุบัติเหตุ

แนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางช่วงตรุษจีน เลี่ยงอุบัติเหตุ thaihealth

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ประเพณีตรุษจีนจะมีวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว โดยเฉพาะวันเที่ยว ถือเป็นวันปีใหม่ หรือวันตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19 ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีนมักจะสวมเสื้อผ้าสวยงาม ออกไปท่องเที่ยว ไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ซึ่งจากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน 3 วันดังกล่าว ในช่วงปี 2554-2556 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 431 คน เฉลี่ยปีละ 144 คน หรือ 48 คนต่อวัน สูงกว่าช่วงปกติถึง 1.3 เท่า

"จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลตรุษจีน แยกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 14.39 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 40-44 ปี และกลุ่มอายุ 50-54 ปี ร้อยละ 9.28 จากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอายุตั้งแต่ 40-59 ปี มีแนวโน้มการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีนสูงกว่าช่วงปกติ" อธิบดี คร. กล่าว

นพ.โสภณ กล่าวว่า ขอแนะนำให้มีการเตรียมรถและคนให้พร้อมก่อนการเดินทาง คือ 1. วางแผนการเดินทาง ตรวจเช็กสภาพรถ 2. คนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ทุกชนิดหรือรับประทานยาที่ทำให้ง่วง 3. ขับรถด้วยความระมัดระวังเมื่อต้องขับผ่านสถานที่จัดงานตรุษจีนหรือหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณสถานที่ที่จัดงานถ้าไม่จำเป็น 4. กรณีขับรถเป็นระยะทางไกล หรือเป็นเวลานาน ควรจอดพักทุก 2 ชั่วโมง อย่างน้อย 10-15 นาที 5. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถยนต์ 6. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย 7. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และ 8. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ขอให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669

 

 

ที่มา :  ASTV ผู้จัดการออนไลน์   

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต          

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม