เผยยอดมิถุนายนคนเตะฝุ่นพุ่ง

โดย
| |
อ่าน : 1,846

สถิติแห่งชาติ เผยมิถุนายนอัตราว่างงานกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยพบว่าผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษาีมี 1.21 แสนคน

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน มิ.ย.56 พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.01 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 40.19 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 39.90 ล้านคน ผู้ว่างงาน 2.19 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 7.7 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน อาทิ นักเรียน คนชรา จำนวน 14.82 ล้านคน

ทั้งนี้ การว่างงานในแต่ละภูมิภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีอัตราการว่างงานสูงสุด 0.8% รองลงมาเป็นภาคใต้ 0.7% ภาคกลาง 0.6% ภาคเหนือ 0.5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.4% เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับเดือน มิ.ย.55 จะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานทั่วประเทศลดลง ซึ่งภาคเหนือลดลงมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้อัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นคือกรุงเทพฯ

สำหรับจำนวนผู้ว่างงานในเดือน มิ.ย.56 มีจำนวน 2.19 แสนคน หรือ 0.5% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มิ.ย.55 มีจำนวน 2.67 แสนคน ทำให้มีผู้ว่างงานลดลง 4.8 หมื่นคน โดยพิจารณาจำนวนผู้ว่างงานตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า มีผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.21 แสนคน และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมี 9.8 หมื่นคน ส่วนผู้ว่างงานตามระดับการศึกษา พบว่า ในระดับอุดมศึกษามีมากที่สุด 1.26 แสนคน รองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.9 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.9 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.9 หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 6 พันคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 มีจำนวนผู้ว่างงานลดลงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.6 หมื่นคน ระดับต่ำกว่าประถมศึกษาและผู้ที่ไม่มีการศึกษาลดลง 1.7 หมื่นคน ส่วนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 6 พันคน แต่ในระดับอุดมศึกษากลับเพิ่มขึ้น 1.7 หมื่นคน

ขณะเดียวกัน นายอรรณพ อัครนิธิยานนท์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า จากการประกาศราคาจำหน่ายปลีกสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุด ของกรมการค้าภายใน ราคาสินค้าไข่ไก่ มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และเนื่องจากผู้เลี้ยงประสบปัญหาขาดทุนสะสม ตั้งแต่ปี 2555 จึงเลี้ยงไก่น้อยลง ประมาณ 10-20% ทำให้มีปริมาณผลผลิตน้อย สวนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ราคาไข่ไก่สูงขึ้น แต่เชื่อว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นใกล้ช่วงเทศกาลสารทจีน และหลังจากเทศกาลสารทจีนไปแล้ว ราคาไข่ไก่จะปรับตัวลดลง และลดลงมากในช่วงเทศกาลกินเจ จึงอยากให้เห็นใจผู้เลี้ยง อย่าคิดว่าเป็นฉวยโอกาสขึ้นราคา เพราะทางผู้ประกอบการเพิ่งจะจำหน่ายไข่ไก่ได้ในราคาที่คุ้มทุนไม่นาน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม