เมืองคนสุขภาพดี...อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 2,488

เมืองคนสุขภาพดี...อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ thaihealth

          ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดราชบุรีทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเพาะปลูกการเกษตรที่สำคัญ แนวเทือกเขาตะนาวศรี ที่เป็นพรมแดน ทำให้พื้นที่บริเวณสวนผึ้งมีอากาศหนาวเย็นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี่ยังพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก เมืองที่กำลังเติบโตอย่างช้า ๆ ทำให้ที่นี่น่าอยู่น่าเที่ยวในอีกมิติ

          จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ลงนามความร่วมมือ "ราชบุรีเมืองคนสุขภาพดี ชีวิตดี" นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การมีสุขภาวะที่ดี ต้องมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี คน และสังคมที่ดี โดยจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ 10 อำเภอ ใน จ.ราชบุรี โดยทำงานภายใต้ 6 ประเด็นหลัก ที่จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ลดอบายมุข สร้างเยาวชนเข้มแข็ง มีวินัยจราจร เพิ่มพฤติกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้ชาวราชบุรีได้มีสุขภาวะที่ดีถ้วนหน้าต่อไป

          นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี กล่าวว่า สำนัก งานบูรณาการสร้างสุขภาวะจังหวัดราชบุรี โดยโรงพยาบาลสวนผึ้ง  ได้ สนับสนุนการบูรณาการดำเนินงานด้านสุขภาวะทุกภาคส่วน โดยนำ 6 ประเด็นหลักมาทำงานคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำ ป่าไม้ ความมั่นคงทางอาหาร เกษตรปลอดสารพิษ ด้านการลดอบายมุข ได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงทั้งบุหรี่ เหล้า การพนัน การสร้างพลังเยาวชนให้เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในพื้นที่ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ การลดปัญหาท้องไม่พร้อม และประเด็นอื่น ๆ

          การสร้างเมืองสุขภาวะนั้นสิ่งสำคัญคือการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงผู้ประกอบการร้านอาหารไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์ให้แก่เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า  20 ปี โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร ประธานชมรมร้านอาหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีหน่วยงานต่าง ๆ จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

          ศ.นพ. อุดมศิลป์ ที่ปรึกษา สสส. กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2544 อยู่ที่ ร้อยละ 21.6 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2554 คิดเป็นเยาวชนเกือบ 2.5 ล้านคนที่กลายเป็นนักดื่ม และมีแนวโน้มเป็นนักดื่มประจำมากถึงร้อยละ 38.7

          ด้าน น.ส.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ แผนงานพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลในงานเทศกาลอาหารปลอดภัยอร่อยได้....ไร้แอลกอฮอล์ ใน 10 พื้นที่ต้นแบบ ในปี 2557 จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนที่เข้าร่วมงาน 7,351 คน พบว่า ประชาชน เห็นด้วยกับการจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัยอร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ จำนวน 6,073 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 82.62

          อย่างไรก็ตาม  ในปี 2558 นี้  ได้จัด ตั้งเป็นประชาคมร้านอาหารในจังหวัดต่าง ๆ นำร่องจำนวน 15 จังหวัด ร่วมกัน แสดงเจตนา รมณ์ ไม่จำหน่ายเหล้า เบียร์ให้แก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยให้การจัดงานเทศกาลอาหาร เปลี่ยนจากลานเบียร์ให้เป็นลานวัฒนธรรมอาหาร ส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น ภายใต้คำขวัญ "อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์"

          ทั้งนี้ เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร 15 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สุโขทัย ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี หนองคาย บุรีรัมย์ และ ศรีสะเกษ.

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม