ชวนออกกำลังกายเป็นนิจ เช็คสุขภาพทุกปี

| |
อ่าน : 6,377

ชวนออกกำลังกายเป็นนิจ เช็คสุขภาพทุกปี thaihealth

กระทรวงสาธารณสุข หนุนบุคลากรในสังกัดทั่วประเทศ ออกกำลังกายเป็นประจำและตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างประชาชน ป้องกันการเจ็บป่วย

เผยสถิติล่าสุดคนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไปที่มี 57 ล้านกว่าคน ไม่ออกกำลังกายมากถึง 42 ล้านคน เร่งสร้างค่านิยมให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละอย่างน้อย 30 นาที หรือลดการใช้ลิฟท์ ปั่นจักรยานแทนการขับรถ ชี้ทำได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 โดยมีหน่วยงานในสังกัดและองค์กรภายใต้กำกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น องค์การเภสัชกรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สปสช. รวม 13 หน่วยงาน ประมาณ 5,000 คน

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ลดการป่วยจากโรคต่างๆ ลดรายจ่ายด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคจากวิถีชีวิตหรือโรคเอ็นซีดี (NCD) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนไทยในอันดับต้นๆ 5 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ในปี 2556 เสียชีวิตรวม 147,286 ราย พบทุกอาชีพ สาเหตุมาจากการขาดการออกกำลังกาย ความอ้วน รับประทานผักสดผลไม้น้อย ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ 

สำหรับการออกกำลังกายนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งกระตุ้นให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญและปฏิบัติให้เป็นชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน มีสุขภาพจิตดี ไม่เครียด มีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น  ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดปี 2554 พบว่า คนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไปที่มี 57 ล้านกว่าคน ไม่ออกกำลังกายมากถึง 42 ล้านคน ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นประชาชนทุกสิทธิประกันสุขภาพ ออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี เพื่อสามารถรู้ความผิดปกติและเร่งปรับแก้ก่อนที่จะกลายเป็นผู้ป่วย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เป็นแบบอย่างการสร้างสุขภาพ  สร้างค่านิยมให้คนไทยออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ การเดินหรือปั่นจักรยาน แทนการขับรถ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีประจำปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อสร้างความรัก สามัคคีบุคลากรในหน่วยงานทั่วประเทศ  รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกกำลังกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  มีการแข่งขันทั้งหมด 13 ประเภท ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล  ชาย-หญิง ประเภททั่วไปและประเภทอาวุโส ฟุตบอล กรีฑา ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ปาเป้า เปตอง ว่ายน้ำ และหมากกระดาน  นอกจากนี้ได้จัดประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ด้วย  

 

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม