พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ

| |
อ่าน : 5,061

          ยกระดับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม 16 แห่งเป็น "โรงเรียนสุขภาวะ"

พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะ thaihealth

          จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา นักวิจัยโครงการฯ กล่าวว่าการระดมความเห็นครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในระยะต่อไปในการขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ทั้ง 16 แห่งให้เป็น "โรงเรียนสุขภาวะ" โดยเชื่อว่าทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาต่อไปได้ แต่จำเป็นต้องรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคและข้อดีข้อเสียของแต่ละแห่ง ก่อนจะดำเนินการในขั้นต่อไป เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ฯ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ผ่านการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งจะเน้นเฉพาะด้านกฎหมาย แต่โรงเรียนสุขภาวะต้องมีคุณสมบัติครบวงจร สำหรับการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่รวมถึงการสร้างครอบครัวสังคม และโรงเรียนเป็นสุขด้วย

          ทั้งนี้ จะมีการจัดทำโมเดล เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา ซึ่งโมเดลแต่ละภาคจะขึ้นอยู่กับบริบท เช่น ภาคอีสาน มีปัญหาเรื่องสุขภาพ การดื่มสุรา, ภาคเหนือ มีปัญหาเรื่องเด็กทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน ปัญหาท้องในวัยเรียน และภาคใต้ มีปัญหาเรื่องบุหรี่ สำหรับใน 3 จังหวัด มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

 

 

      ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม